OBS! I en tidigare version av artikeln stod att det att det var sex av tio chefer som väljer att lämna sin tjänst. Ledarna har själva korrigerat detta till fyra av tio chefer i ett pressmeddelande.

Att fyra av tio chefer väljer att lämna sin chefstjänst beror ofta på en annan chef, nämligen deras egen.

När cheforganisationen Ledarna tittar närmare på vad som får  chefer att lämna sina jobb är just ledarskapet från sin arbetsgivare något som ofta nämns.

– De som överväger att lämna sitt uppdrag anger främst arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet som skäl för detta. Mest påfrestande i chefers vardag är hög arbetsbelastning som inte ger tid till det man uppfattar som viktiga arbetsuppgifter, säger Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna, i ett pressmeddelande.

Rapporten ”Chef i nöd och lust” innehåller en forskningsstudie som följt upp 55 chefer efter 11 år. Resultatet visar att nyckeln till att stanna i sin arbetsroll är stöd från närmaste chef och ett uppmuntrande och rättvist ledarskap från denne.

Som ett komplement till forskningsstudien redovisas i rapporten även resultat från Chefsbarometern, en undersökning genomförd av Novus där 1 042 chefer deltagit.

Runt hälften av deltagarna i både forskningsstudien och Chefsbarometern säger att negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer bidrar till minskad motivation att fortsätta.

Det mest utvecklande i rollen är relationer med medarbetare och mötet med andra människor.