I slutet av februari beslutade Handels förbundsstyrelse att suspendera kvinnan från uppdraget som klubbordförande i en Ica Maxi-butik i Skåne, skriver Handelsnytt.

Skälet var att hon representerar Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i sin hemkommun.

Enligt Handels innebär det att hon ”bedrivit eller stött verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål”, vilket är ett brott mot Handels stadgar.

Suspension innebär att hon inte får ha förtroendeuppdrag i Handels. Hon får däremot fortfarande vara medlem i förbundet.

Kvinnan har överklagat förbundsstyrelsens beslut till Handels förbundsråd som sammanträder i maj.

Hon vill själv inte kommentera saken i Handelsnytt, men hänvisar till sitt juridiska ombud Anders Elvingsson.

Handels stänger av klubb­ordförande med SD-uppdrag

Nyheter

– Processen har inte gått rätt till och beslutet saknar grund, säger Anders Elvingsson.

I överklagandet betonar Anders Elvingsson att hans klient har varit medlem i LO-fack i 30 år, att hon fått beröm för sitt engagemang som klubbordförande och att hon värvat medlemmar för att göra Handels starkare.

Enligt Anders Elvingsson har kvinnan inte fått veta på vilket sätt hon har brutit mot Handels stadgar.

– Förbundsstyrelsen uppger inte på vilket sätt Sverigedemokraternas politik är oförenlig med organisationens ändamål. Min klient har inte fått möjlighet att bemöta anklagelserna, säger Anders Elvingsson.

Han anser att Handels tolkning av SD:s politik bygger på fördomar och generaliseringar.

– Det är förvånande från en organisation som bygger på jämlikhet och likabehandling, säger juristen.

Handels pressekreterare Jens Lundberg anser att förbundsstyrelsen gett kvinnan tillräcklig information kring beslutet.

– Vi har gjort tydligt för henne att förtroendeuppdrag i Handels inte går att kombinera med att arbeta politiskt för SD. Det är inte mer komplicerat än så, säger Jens Lundberg.

Artikeln är tidigare publicerad i Handelsnytt som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Förbundsrådet

• Handels förbundsråd granskar hur styrelsen sköter sitt arbete, och beslutar i vissa viktiga frågor mellan kongresserna.

• Förbundsrådet har ordinarie sammanträde varje vår och kallas in extra vid behov. Årets förbundsrådsmöte äger rum 16–17 maj.

• Förbundsrådet består av 45 ledamöter. Dels förbundsstyrelsen, dels alla 19 avdelningars ordförande (eller vice ordförande). De största avdelningarna har upp till fyra ledamöter extra i förhållande till sin storlek.