28 april är den internationella arbetsmiljödagen. Att menstruerande personers behov tenderar att glömmas bort när vi pratar om arbetsmiljö får en rad olika konsekvenser.

Genom att inkludera mens som en dimension i arbetsmiljöarbetet skapar vi en rättvis och trygg arbetsplats för alla!

2018 fick organisationen MENSEN stor uppmärksamhet för projektet “Menscertifiering av arbetsplatser”.

“Menscertifiera” blev ett av 2018-års nyord, vilket indikerar att vi inte pratat om mens i relation till arbetsliv tidigare.

Genom menscertifieringen sprider vi kunskap och konsulterar arbetsplatser i hur de kan skapa mensmedveten arbetsmiljö.

Av de 800 personer som besvarat vår enkätundersökning har 38 procent varit med om en problematisk mensrelaterad situation på sitt arbete.

Många har inte haft möjlighet att gå på toaletten och blött igenom.

Andra har blivit misstrodda när de berättat om sin mensvärk och jobbat på som vanligt trots lidande.

En person beskrev att hög arbetsbelastning, med få möjligheter till byte av mensskydd, resulterade i sjukskrivning och inkomstbortfall under blödningsdagarna.

Att menscertifieringen skulle framställa kvinnor som svaga är en vanlig missuppfattning.

Det är inte konstigt att det finns en rädsla inför att diskutera frågan – historiskt sett har mens använts som anledning för att hålla kvinnor utanför arbetsmarknaden.

Mens på jobbet

Var femte har sjukskrivit sig för mens

Arbetsmiljö

I dag vet vi att problemen uppstår när vi låter bli att prata om mens!

Genom att inte prata om mens återskapar vi de normer som resulterar i att människor lider av mensrelaterade besvär i det tysta, både på och utanför jobbet.

Mens är ingen sjukdom, utan en kroppsfunktion, men det finns symtom och diagnoser kopplade till menscykeln.

Lika självklart som det är att gå på toaletten när en är kissnödig, eller stanna hemma vid feber, bör det vara att ta hänsyn till sin egen, eller sina kollegors, menscykel.

Menstruerande personer, och verksamheter i stort, främjas av anpassningar på arbetsplatsen.

På den engelska organisationen CoExist, där de implementerat en “period policy”, har det öppna klimatet kring mens också gynnat icke-menstruerande, som upplever att arbetsplatsen nu tar hänsyn till olika typer av kroppar.

Arbetsgivare, inkludera mens som en dimension i ert arbetsmiljöarbete!

Läs alla artiklar i Arbetets temaspecial ”Mens på jobbet”