”Cyniskt”

Så kallar Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbndet SSR regeringens vårändringsbudget. Orsaken är att man låter nedskärningarna av Arbetsförmedlingen fortgå, trots att man hade kunnat stoppa dem.

– Det går inte att vara emot varsel och kontorsnedläggningar å ena sidan, men inte hindra dem när man har chansen å andra sidan, säger Heike Erkers i ett pressmeddelande.

Även Ola Pettersson, chefsekonom LO, är kritisk mot beskedet.

– När det gäller tokneddragningen på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken hade man behövt lägga tillbaka väldigt mycket resurser så att arbetsmarknadspolitiken kunde hanterats på ett mer rimligt och långsiktigt sätt.

Utöver det säger han att förändringarna är små i ändringsbudgeten jämfört med den som beslutades i höstas.

– Det är i praktiken M, KD och SD-budgeten plus att man lägger tillbaka ganska mycket pengar på miljö och klimat som togs bort.

Han är dock kritisk till beskedet om att inte öka Arbetsmiljöverkets resurser vilket kommer att leda till nedskärningar enligt myndigheten.

Ingen satsning på Arbetsmiljö­verket i budgeten

Politik

– Vi behöver bättre arbetsmiljö på svenska arbetsplatser av många skäl: För individens bästa men också för att ha ett bättre och mer hållbart arbetsliv, säger Ola Pettersson.

Fackförbundet Unionen menar att regeringen missar omställningsbehovet i ändringsbudgeten.

Unionen anser att regeringen prioriterar fel när det gäller jobbrelaterade satsningar som finns i budgeten, som sänkt arbetsgivaravgift för unga.

– De här satsningarna rustar inte arbetskraften för framtiden. Det är däremot bra att satsa på att få in utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden men satsningarna för att möta företagens kompetensbehov kan inte stanna där, säger Katarina Lundahl, chefsekonom i ett pressmeddelande.

Akademikernas centralorganisation Saco saknar också omställningsfrågan och lyfter också nedskärningarna på Arbetsförmedlingen som ett stort bekymmer.

– Det försämrar möjligheterna att hantera kommande omställningar på arbetsmarknaden. Risken är också stor att det kommer att göra det svårare för invandrade akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är olyckligt, säger Sacos samhällspolitiska chef Lena Granqvist i ett pressmeddelande.