Kommunalarbetaren har vid flera tillfällen berättat om den man vi valt att kalla Jonas. Han är assistansberättigad och är samtidigt arbetsgivare åt sina egna assistenter.

KA intervjuade några av de assistenter som råkat illa ut sommaren 2017.

Sammanlagt har LO-TCO Rättsskydd drivit 33 ärenden gentemot Jonas med i stort sett samma innehåll. Det handlar om utebliven lön, utebliven semesterersättning, utebliven sjuklön.

Redan 2015 fick 25 andra assistenter rätt mot det företag Jonas då drev, Simplify AB.

Totalt har Kommunal sedan 2012 fått in över 50 ärenden om Jonas. Alla har inte kunnat gå vidare till rättslig prövning på grund av tidsaspekten.

– Men detta är ändå antagligen bara toppen på ett isberg. Det är sannolikt att det finns minst lika många assistenter till som har råkat illa ut. Och det kommer att fortsätta att komma ärenden till denna domstol, sade Mattias af Malmborg, jurist vid LO-TCO Rättsskydd i sin slutplädering när förhandlingarna avslutades i fredags, den 5 april i Stockholms tingsrätt för de åtta senaste fallen.

Kommunal har bara sedan årsskiftet fått in tre nya fall, som ännu inte har gått vidare till juristerna vid LO-TCO Rättsskydd.

Jonas själv närvarar inte denna den sista förhandlingsdagen.

Under hela rättsprocessen, som tidsmässigt anpassats efter honom, har han endast närvarat när han själv skulle höras. Han representeras av sitt juridiska ombud Torbjörn Olsson.

Av de senaste åtta ärendena sticker ett fall ut särskilt. En assistent som jobbade för Jonas i tre månader har fortfarande inte fått ut ett öre i lön.

Vi kan kalla henne Clara.

Hon jobbade med arbetstillstånd och som motiv för att inte ge henne lön har Jonas angett att hon inte haft svenskt personnummer.

Hon försökte förklara för Jonas att hon bara kunde få ett samordningsnummer av Skatteverket, men det nöjde han sig inte med.

Sammanlagt är det över 80 000 kronor Jonas är skyldig henne. Samtidigt har han begärt och fått ut assistansersättning för att betala lön för henne, pengar som han alltså i stället behållit själv.

Clara har använt ordet ”slav” i sin berättelse för tingsrätten.

Samma ord använder juristen Mattas Af Malmborg under sin slutplädering och pekar bland annat på att hon inte fick resa till jobbet på vilket sätt hon ville.

Vid en särskild station var hon tvungen att ta en mobilbild och skicka till Jonas så att han hade kontroll på var hon befann sig innan hon kom till jobbet.

– Han har hänsynslöst utnyttjat hennes arbetskraft under slavliknande förhållanden, pläderade Mattias af Malmborg.

Återkommande i denna rättsprocess och tidigare har varit Jonas kontrollsystem med kameror över lägenheten och massor med olika lappar med skriftliga instruktioner.

De viktigaste instruktionerna var vissa assistenter tvingade att bära runt halsen. Innan varje moment skulle instruktionerna läsas upp.

Mattias af Malmborg berättar i rätten om när Clara råkade läsa fel på ett ställe i en instruktion varpå Jonas säger ”fuck off” till henne och frågar om hon har någon hjärna.

– Sen tvingades hon läsa om samma text 10 gånger. Det här är grova förolämpningar.

Jonas juridiska ombud Torbjörn Olsson ville i rättssalen vända på steken och anklagade assistenterna som ibland har slutat på fläcken för att hänsynslöst ha lämnat en gravt funktionshindrad man i sticket.

– Det är ytterst allvarligt. Så behandlar man inte en man i den situationen, sade Torbjörn Olsson.

Kommunals ombudsman Margaretha Johansson har vittnat i rätten om gängse avtal och spelregler på assistansmarknaden.

I en paus berättar hon för KA att Kommunal hoppas på att Försäkringskassan ska sluta betala ut assistansersättning direkt till Jonas, att den skulle gå via kommunen i stället.

I sällsynta fall kan det ske, enligt Margareta Johansson. Och rent politiskt hoppas hon på en lagändring.

– Jag hoppas man beslutar att man inte får vara brukare och arbetsgivare samtidigt.

Efter rättegången är Mattias af Malmborg inne på samma linje.

– Det är en olycklig konstruktion att brukare också ska vara arbetsgivare. Jonas har under väldigt lång tid visat att han inte klarar av att vara arbetsgivare. Han ska inte vara det. Det är inte bra för någon. Han drar på sig en massa processer, hans anställda förlorar pengar och mår dåligt. Så det är ingen bra situation.

Även om en eller flera av assistenterna vinner målen i tingsrätten är det inte säkert att de får några pengar.

Jonas har sedan tidigare stora skulder hos Kronofogden och det kan bli aktuellt med en konkursansökan.

– Det är väldigt mycket pengar han är skyldig mig, säger assistenten Clara i en paus. Så det känns ju inte bra om det blir så.

Samtidigt fortsätter Jonas anställa nya assistenter, och så rullar det på.

I samband med förhandlingarna i tingsrätten bad Kommunarbetaren om en kommentar från Jonas via sitt ombud, men han har inte återkommit.

Förutom återbetalning av lön och semesterersättning med mera krävs Jonas på skadestånd på sammanlagt över 40 000 kronor, samt ränta på de obetalda ersättningarna.

Domar i de åtta målen faller den 30 april.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.