Regeringens ambition är att ändringarna i strejkrätten ska börja gälla i augusti.

Då begränsas rätten att ta till stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal med annat fack.

Nu har lagrådet, som granskar lagändringar juridiskt, sett över förslaget.

Deras yttrande innehåller inga egentliga invändningar mot lagförslagets innehåll eller konsekvenser.

Lagrådet önskar i sitt yttrande endast ett par förtydliganden i lagtexten.

Innan stridsåtgärder vidtas ska facket, enligt en ny paragraf i lagförslaget, ha förhandlat sina krav med arbetsgivaren. Här vill lagrådet skriva in att de förhandlingarna också kan ha hållits med arbetsgivarens organisation.

I ett annat stycke vill rådet se ett klargörande av hur reglerna ska samspela med en annan paragraf i lagen.

Ändringarna införs i medbestämmandelagen, som reglerar konflikträtten.

Lagförslaget är i grunden framarbetat av centralorganisationerna på arbetsmarknaden, däribland LO.

De lade fram förslaget i somras, då regeringen hade tillsatt en utredare med uppdraget att just utreda strejkrätten.

Frågan om strejkrätten väcktes till liv av den tidigare situationen i Göteborgs hamn. Där riktade Hamnarbetarförbundet konfliktåtgärder mot APM Terminals som hade avtal med Transport.

Lagförslaget har väckt mycket debatt, bland annat inom LO.

Från början skulle lagen trätt i kraft nästa år, men regeringen har valt att skynda på processen.

Läs alla artiklar i Arbetets bevakning om utredningen av strejkrätten här