Koldioxidutsläppen från svensk industri ökade med 445 000 ton förra året, skriver Sveriges Natur.

Ökad produktion av diesel, cement och plast liksom ökad användning av fossila bränslen för el och värme ligger bakom de växande utsläppen.

Totalt hamnade de svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på 19,9 miljoner ton under fjolåret, enligt statistik från EU:s utsläppshandel.

Som jämförelse släpper den svenska vägtrafiken ut ungefär 15 miljoner ton.

Allra störst koldioxidutsläpp hade ståltillverkaren SSAB, som ensam stod för 4,9 ton förra året.

Det är ändå en minskning i jämförelse med året innan, och som Arbetet tidigare berättat pågår ett klimatarbete inom företaget, som också stöds av facket.

Klimatkris

IF Metall-klubb: Minskade utsläpp är en fråga om överlevnad

Arbetsmiljö

Förutom SSAB är cementtillverkaren Cementa och oljeraffineringsföretaget Preem de företag som släpper ut mest.

På listan över bolag med störst utsläpp finns också el- och fjärrvärmeproducenter från fossila bränslen, som också ökade sina utsläpp under 2018.

Samtidigt ökade också de totala växthusgasutsläppen från vägtrafiken i fjol. Bilarnas utsläpp minskade visserligen, men de ökade från tunga lastbilar.

 

De släppte ut mest 2018

1) SSAB, ståltillverkare: 4,9 miljoner ton

2) Cementa, cementtillverkare: 2,4 miljoner ton

3) Preem, oljeraffinaderi: 2,2 miljoner ton

4) LKAB, järnmalm: 653 000 ton

5) Borealis, kemikalieindustri: 637 000 ton

6) Kalkindustrin (bland annat Nordkalk): 633 000 ton

7) ST1 (före detta Shell), oljeraffinaderi: 547 000 ton

8) Värtaverket, kolvärme: 500 000 ton

9) Vattenfall Uppsala, el och värme: 385 000 ton

10) Rönnskärsverken, smältverk: 274 000 ton

Källa: TT, EU:s utsläppsstatistik, Sveriges Natur.