Från och med den 26 april kan mängder av SAS-plan i Sverige, Norge och Danmark förbli parkerade på landningsbanorna. De pågående avtalsförhandlingarna mellan pilotföreningarna och SAS har brutit samman och nu varslar facket om strejk för omkring 1 500 piloter i de tre länderna.

Enligt Wilhelm Tersmeden, ordförande för SAS-sektionen på Svensk pilotförening, är den viktigaste frågan piloternas förutsägbarhet när det gäller arbetstider och scheman.

Han menar att arbetstiderna, som vid störningar kan vara upp till 15 timmar om dagen utan rast, och planeringen är sämre än hos andra jämförbara flygbolag.

– Det enda du vet två veckor innan schemat släpps för nästa månad är att du ska jobba. Men du vet inte vilka tider du jobbar, och när du väl jobbar kan du kastas om huller om buller. Det skapar en enorm påfrestning, säger han och fortsätter.

– Folk blir faktiskt sjuka. När man mäter hur folk mår så har vi katastrofsiffror. Och det vill vi prata om men där möts vi av blankt nej, man pratar inte med oss.

Det finns även andra frågor där parterna inte är överens enligt pilotföreningen.

Bland annat är piloterna kritiska till att SAS före förhandlingarna sagt upp det samarbetsavtal man tidigare haft gällande bland annat karriärvägar.

– Man har gjort det ensidigt och när vi frågar varför så vägrar man svara, säger Wilhelm Tersmeden.

Pilotföreningen vill också ha det de kallar en marknadsmässig lön.

– Vi tjänar mindre än andra jämförbara flygbolag i Europa och jobbar samtidigt mer, säger Wilhelm Tersmeden.

Enligt Torbjörn Granevärn, förhandlingschef för flygbranschen på Transportföretagen är piloternas varsel ”olyckligt”.

– Piloternas krav är extrema och gör det omöjligt för SAS att fortsatt vara hållbara utifrån miljö, anställningstrygghet och konkurrenskraft”, säger han.

Han vänder sig emot pilotföreningens bild om att arbetsgivarna inte vill diskutera arbetstidernas förutsägbarhet.

– Det stämmer inte. Vi har varit tydliga i förhandlingsrummet att det är en sån sak som vi gärna diskuterar, säger Torbjörn Granevärn.

Pilotföreningen menar att både arbetsvillkor och löner är sämre på SAS än hos jämförbara flygbolag. Håller ni med om den bilden?

– Vi har tittat på de andra bolag som har kollektivavtal för piloter i Sverige. Det är elva stycken. Där ligger SAS i tätklungan avseende villkorspaketet. Sedan ser kostnadsbilden i Sverige ut på ett sätt, åker man till USA ser det ut på ett annat sätt och åker man till Mellanöstern så har man en tredje variant.

Enligt Torbjörn Granevärn var piloternas genomsnittliga lön, inklusive tillägg och traktamenten, förra året 93 000 kronor i månaden. Han menar också att årets lönekrav skulle innebära en 15-procentig löneökning, något han menar är ”extremt”. Hur piloternas löner ser ut utan tilläggen kan han dock inte svara på.

– Jag har inte den siffran framför mig, säger han.

Wilhelm Tersmeden på Svensk Pilotförening menar dock att han inte känner igen sig i arbetsgivarens uträkning.

– Vi tar avstånd från deras påstående om lönerna. Det är alldeles för komplext att uttala sig om eftersom det bygger på en massa antaganden under en 25-årig karriär, säger han.

Just nu pågår inga förhandlingar och Medlingsinstitutet har därför kopplats in. De meddelade under torsdagen att de utsett tre personer som ska medla i konflikten. Om ingen lösning nås bryter strejken ut den 26 april.

– Detta kommer inte bli lätt men jag har goda förhoppningar om att vi ska enas och att vi därmed kan undvika en konflikt, säger arbetsgivarsidans förhandlingschef Torbjörn Granevärn.