Efter flera år utan dödsolyckor blev 2018 ett dystert år för svensk gruvindustri. En elektriker omkom i en fallolycka i ett anrikningsverk och en chaufför som körde en malmtransportbil omkom vid en dikeskörning.

Svemin, den svenska branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter, samlar cirka 40 medlemsföretag med sammanlagt 13 000 anställda.

Tillsammans med sina medlemsföretag och fackliga organisationer arbetar Svemin med säkerhetsfrågor inom bland annat gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, Gramko.

– Samverkan och samarbete ser vi som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i allt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Samverkan och samarbete mellan chefer, skyddsombud och arbetstagare på respektive företag är också mycket viktigt, säger Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert på Svemin.

För tjugo år sedan började branschen systematiskt rapportera tillbud, det vill säga händelser som skulle ha kunnat leda till en olycka men där ingen skada skett.

Numera rapporterar även företag in riskobservationer över miljöer eller situationer, där en olycka eller ett tillbud kan inträffa.

Cecilia Andersson är arbetsmiljöexpert för Svemin men jobbar även för Industriarbetsgivarna.

Svemin samarbetar också internationellt, framförallt inom EU. Euromines är gruv- och mineralindustrins europeiska branschorganisation och Svemin samverkar med de fackliga parterna inom EU i den sociala dialogen för gruv- och mineralindustrin.

Cecilia Andersson berättar att Svemin under lång tid har efterlyst en bättre översikt över olyckor och dödsfall globalt.

Fler än 14 000 dog i gruvorna under 2018

Global

– Genom åren har vi försökt att få en jämförbar statistik inom Europa, USA och Kanada men inte lyckats, säger hon.

Precis som i Sverige har amerikanska parter valt att samarbeta för att öka säkerheten.

Branschorganisationen National Mining Association, NMA, utvecklade säkerhetsprogrammet Core safety 2011. I stället för att konkurrera gick företagen samman och hjälptes åt att tackla problematiken.

Guldgruva i Kalifornien, USA.

Då arbetade drygt 380 000 personer i landets omkring 14 200 gruvor. År 2010 dog 72 gruvanställda i olyckor, vilket fick branschen att reagera.

Redan samma år som säkerhetsprogrammet introducerades gick dödsantalet ned till 36.

– Säkerhetsprogrammet var endast möjligt att utveckla genom det starka samarbetet mellan branschledare och NMA. För oss alla kommer säkerheten framför allt annat, säger Ashley Burke, kommunikationsansvarig på NMA.

Källa: Industriarbetsgivarna

Antalet gruvor har sedan dess blivit färre i USA, liksom antalet gruvarbetare. Men dödstalen och skadetalen håller sig på en lägre nivå, per arbetade timmar, än innan Core safety utvecklades.

I USA, liksom i Sverige, har både tillverkningsindustrin och byggsektorn fler olycksfall och högre dödstal än gruvindustrin.

Ashley Burke hoppas att fler branscher, liksom andra länder, kopierar modellen som NMA utvecklat.

– Vi har sett att underleverantörer till gruvföretag som antar Core safety också får stor effekt på olyckstalen och vi uppmuntrar till att använda programmet runt om i världen.

Samarbeten inom gruvindustrin

Core safety 

Säkerhetsprogrammet Core Safety stöttar utvecklingen av avancerad teknik som kan sköta övervakning av utrustning inom gruvindustrin. Målet är även att automatisera så mycket som möjligt för att förbättra säkerheten.

Det bygger också på handlings-program och utbildning av anställda. Säkerhetstänk ska genomsyra alla tjänster inom ett företag.


Arbetsmiljökommitté  

I Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, Gramko, ingår IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Gramko har fyra arbetsgrupper inom bergmekanik, brandskydd, medicin och teknik.