Fackföreningar bildas för att företräda arbetstagarna gentemot deras arbetsgivare, säger uppslagsboken.

Genom att gå samman kan de anställda förhandla fram bättre löner och arbetsvillkor.

Och när Sifo frågar yrkesverksamma svenskar i åldrarna 21–65 år om de viktigaste skälen till att vara med i facket blir ”kollektivavtal” det vanligaste svaret. 56 procent av dem som är med i ett fackförbund kryssar för det svarsalternativet.

Men nästan lika många – 50 procent – ser inkomstförsäkring som en viktig anledning att vara med (de svarande har kunnat ange mer än ett av de totalt 17 svarsalternativen).

Det överraskar inte Jonas Tränk, marknadschef vid fackförbundet Vision. Framför allt inte när det gäller yrkesgrupper som möjlighet att välja mellan olika fackförbund.

– Inkomstförsäkringen är en av de viktigaste parametrarna. Vid valet av vilket fackförbund man ska gå med i jämför man förbundens inkomstförsäkringar. Framför allt ersättningsperiodens längd skiljer.

Viktigaste anledningarna att vara medlem i ett fackförbund

Att ”en vass inkomstförsäkring” ingår i medlemskapet är sålunda det första budskap som möter besökare på Visions hemsida.

Akademikerförbundet SSR placerar inkomstförsäkringen främst bland fördelarna med medlemskap.

Samma sak gäller Jusek, vars hemsida domineras av ett käckt ”Ha en bra lågkonjunktur”. För Unionen, Sveriges största och snabbast växande fackförbund, är inkomstförsäkringen central i rekryteringsarbetet.

Harald Pettersson, ordförande för Sveriges a-kassor, ser intresset för inkomstförsäkring som ett resultat av att a-kassan brister.

Hösten 2018 fick bara 28 procent av tidigare heltidsanställda 80 procent av sin inkomst i arbetslöshetsersättning.

– A-kassan bär inte, och därför behöver människor kompletterande trygghet. Det olyckliga är att den möjligheten inte erbjuds alla, säger Harald Pettersson.

När Novus på LO:s uppdrag frågar LO-medlemmar vad de tycker att facket ska jobba med blir de vanligaste svaren ”löneutveckling”, följt av ”anställningstrygghet” och ”arbetsmiljöfrågor”. Inkomstförsäkring kommer först på fjärde plats, tillsammans med arbetstider.

– Trygghet är en viktig och växande fråga, men inte den största, säger Jonas Ivman vid LO:s organisationsenhet, som utgår från att inkomstförsäkring är viktigast för tjänstemannafackens medlemmar.

Det verkar rimligt, eftersom fler tjänstemän har lön ovanför taket i a-kassan.

Sex LO-förbund saknar inkomstförsäkring. Skälen till det är dels ideologiska (”försäkring vid arbetslöshet är samhällets ansvar”), dels ekonomiska. Inkomstförsäkring är dyrare för arbetare, eftersom de löper högre risk att bli arbetslösa.

– Men nu när de flesta andra fackförbund erbjuder inkomstförsäkringar har förutsättningarna förändrats, sa Lea Skånberg vid IF Metall till Arbetet när förbundet, som det åttonde inom LO, beslutat att införa inkomstförsäkring med start den 1 juli i år.

Att inte kunna erbjuda inkomstförsäkring har alltså blivit en nackdel vid medlemsrekrytering.

Också Hotell- och restaurangfacket, ett förbund med många lågavlönade, utreder en inkomstförsäkring och ska fatta beslut före eller strax efter sommaren.

Har medlemskap i facket blivit en tjänst bland andra, där kunden väger nyttan mot priset?

Jonas Ivman svarar att det beror på vilket förbund man är med i.

Det kan stämma för fack som inte är aktiva på arbetsplatsen, utan ”består typ av endast ett 020-nummer och ett Facebook-konto”.

– För Visions medlemmar är möjligheten till personlig rådgivning något av det viktigaste i medlemskapet, vid sidan av inkomstförsäkringen. Visions telefontjänst utnyttjas flitigt, säger Jonas Tränk.

Den kollektiva tanken med facket är inte alls död. Men det har skett en förskjutning, försäkringar och rådgivningstjänster har blivit viktigare.

ENKÄT: Varför är det bra att vara med i facket?

Av sex slumpmässigt utvalda personer på Centralen i Stockholm visade sig alla vara med i facket utom en. Ingen av dem trycker på inkomstförsäkring som en viktig anledning att vara med.

Text: Mattias Dahlgren
Foto: Janerik Henriksson/TT Bild

Elin Segerlind 33 år, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och lärare, Mellerud

Är du med i facket?
– Ja, det är jag.

Varför?
– Jag är med i facket för att det är viktigt att vi organiserar oss och arbetar gemensamt för att få en bra arbetsplats. För att vi ska bli starkare på arbetsmarknaden.

– Då blir det lättare att förhandla villkor. Om vi är många som jobbar åt samma håll kan vi få en bättre arbetsmiljö, både på den enskilda arbetsplatsen men även inom en yrkeskår i stort.

Försäkringar, till exempel inkomstförsäkring, är det ett argument?
– Nej, det är inte därför jag är med i facket. Det är helt sekundärt och facket ska inte bli en försäkringsapparat. Jag tycker att vi ska ha en statlig trygghet med a-kassa och andra gemensamma försäkringsmodeller. Det är inget man som enskild individ ska behöva ta hand om.

Svein Arne Östevik 57 år, chefsposition på Sveriges Radio, Stockholm

Är du med i facket?
– Nej.

Varför inte?
– Jag har haft arbetsledande befattning i så pass många år och drivit eget, så det har inte varit aktuellt för mig.

Det finns ju fack för arbetsledare också?
– Jo, jag känner till det men det har inte varit aktuellt. Det har väl i viss mån med någon form av övertygelse och värderingar att göra. I de fall som man skulle kunna råka ut för något vet jag inte om det är facket som skulle kunna hjälpa mig.

Finns det något facket kan göra för att du skulle gå med?
– Det som är bra med facket är att det finns juridisk och arbetsrättslig kompetens. Och råkar man i trångmål kan det ju vara värdefullt. Men jag har motsvarande kompetens i mitt eget nätverk, så jag skulle ha tillgång till det ändå.

Elisabeth Vollmer 65 år, arbetsförmedlare, Tullinge

Är du med i facket?
– Yes! Det har jag varit i hela mitt liv.

Varför?
– Därför att jag tycker att alla måste ta sitt ansvar för att se till att man får en så bra arbetsplats med så bra arbetsmiljö som möjligt. Och det kan man bara göra tillsammans. Min åsikt är att alla på en arbetsplats är lika mycket värda och att alla ska involveras. Det finns organisationer där man bara organiserar ett fåtal och då händer det ju ingenting.

– Att vara med i facket är en självklarhet. Men det är viktigt att folk engagerar sig fackligt också, så folk kan välja bra representanter.

Är du själv fackligt engagerad?
– Ja, det trodde jag hördes på mitt lilla brandtal, hehe.

Abdul Zahid 30 år, teamleader UNHCR, Stockholm

Är du med i facket?
– Ja, jag är med i Unionen.

Varför?
– Mina bröder är med i facket och de sa till mig att det är bra att ha en backup om någonting händer. Och jag sa ok, om ni vill det så.

– Men även arbetsgivaren har förklarat om facket och kollektivavtal. De uppmanar oss att gå genom facket om vi har några frågor och så.

– Jag har inte behövt vända mig till facket, men om det blir problem är det bra.

– Jag är inte så orolig för att bli av med jobbet, men det är bra att ha den säkerheten.

Haregu Berhane 41 år, skötare på rättspsyk, Stockholm

Är du med i facket?
– Ja.

Varför?
– Om man inte skulle komma överens med arbetsgivaren så är det bra att vara med i facket. Det är en trygghet. Och så har jag alltid varit med, sedan jag började jobba. Jag har blivit av med jobbet en gång, och då var det bra att vara med.

– Men sedan kan jag ibland fundera på om det är bra att det är facket som löneförhandlar och inte jag.

Du tror att det skulle vara bättre att förhandla själv?
– Ja, jag tror det ibland.

Rolf Bergman 73 år, pensionerad UD-tjänste­man, Stockholm

Är du med i facket?
– Nej, jag är pensionär.

Var du med i facket när du jobbade?
– Ja, jag var med i ST.

Varför var du med?
– Jag tyckte det var viktigt. För mig var det lite ett politiskt ställningstagande eftersom merparten av mina kolleger på UD var med i Saco, men jag valde ST för att jag kände mig mer hemma där.

–  Anledningen till att jag var med var ju samma som att ha en försäkring, man vill ha stöd både i goda och i dåliga tider. Att få hjälp i löneförhandlingar och ha någon som även på andra sätt tar tillvara ens intressen på arbetsplatsen. Det är väl rätt klassiska skäl att vara med i facket.

Inkomstförsäkrar i LO

De här LO-förbunden erbjuder sina medlemmar inkomstförsäkring: Elektrikerförbundet, GS, Handels, Kommunal, Livs, Seko, IF Metall (från den 1 juli 2019), Transport.