– Jag vill inte ange några siffror, om det blir 500 miljoner eller 800 miljoner. Hur mycket det blir vet vi först efter att vi gått igenom verksamheten. Det ser väldigt olika ut runt om i landet, säger Postnords produktionschef Mathias Krümmel till Sekotidningen.

De närmaste veckorna ska alla arbetsplatser inom brevverksamheten gå igenom hur de arbetar, hur mycket personal som utför arbetet och hur mycket de kan spara.

Förslag på förändringar som sedan ska skickas in till huvudkontoret.

Effektiviseringsprojektet kallas Hawk 2 och ska genomföras 2019.

När det är slutfört kommer nästa förändring, den planerade varannandagsutdelningen.

– När vi fått in alla uppgifter fattar vi beslut om vad som ska genomföras och så är tanken att det ska ske innan sommaren, säger Mathias Krümmel, som beskriver arbetet som ett sätt att optimera resurserna.

Arbetet har inletts i Stockholmsregionen. Därefter är det region mitt, väst och syd.

Mathias Krümmel säger att det inte bara handlar om att spara pengar.

– Vi måste ta hänsyn till helheten. Det vill säga att vi måste se hur medarbetarna påverkas, hur kvaliteten blir på vårt arbete, vår image, kundnöjdheten och förstås det ekonomiska resultatet.

Hur det kommer att slå för den enskilda arbetsplatsen och medarbetaren vet ingen i dag.

Det finns inga beslut och inget är förhandlat med facket. Men klart är att antalet anställda inom brevverksamheten kommer att minska.

– Det finns en möjlighet för den som vill att ta körkort för lastbil, vi behöver chaufförer och sponsrar det, säger Mathias Krümmel.

Så tycker partierna om att posten kan delas ut varannan dag

Nyheter

Ett projekt under 2018 visade att skillnaderna mellan olika arbetsplatser är stora.

I vissa områden har brevvolymen minskat kraftigt, upp till 25 procent, i andra inte alls, tvärtom kanske ökat.

Ett kontor kan ha för många anställda, ett annat ha för få.

– I vissa fall har man dragit ner för hårt på personalen, säger Mathias Krümmel.

Orsaken till att verksamheten ses över är att brevvolymerna minskar och att minskningen eskalerat det senaste halvåret.

Prognosen visade på en minskning med 8-9 procent, men det blev 13 procent.

Att paketverksamheten ökade lika mycket väger inte upp. Lönsamheten på brev är betydligt större.

För Seko kommer översynen inte som någon överraskning.

Det viktiga är att det sker ansvarsfullt och i dialog, säger Daniel Hansen, i Seko postens styrelse.

– Vi värnar om jobben och att så många som möjligt kan arbeta kvar, på heltid och med en bra arbetsmiljö. Om den blir en omställning så ska den vara så omsorgsfull som möjligt.

Enligt Daniel Hansen finns inte några förslag att ta ställning till ännu.

– Det går snabbt och vi ser förstås hellre att det går långsamt. Man ska tänka igenom mer än en gång när man gör förändringar, säger han.

I Stockholm, där flera hundra tjänster riskerar att försvinna, har man tidigare diskuterat att minska antalet tjänster genom pensionslösningar och en minskning av antalet visstidsanställda. Men än är inget beslutat.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.