Den facklig-politiska samverkan går in i ett nytt skede. Det meddelade Karl-Petter Thorwaldsson från talarstolen på S-kongressen i Örebro.

I onsdags träffades företrädare för både och LO och parti. Där föddes en idé.

– Detaljerna är inte är helt klara än. Men när stora frågor kommer upp ska vi ha ett gemensamt idéutbyte och lägga fram ett gemensamt förslag, säger han till Arbetet.

Det innebär att LO och S gemensamt kommer att bereda vissa frågor innan de blir till skarpa förslag som ska förhandlas vidare med C och L.

Som ett exempel på en sådan fråga nämner han grön skatteväxling. En fråga som finansminster Magdalena Andersson (S) ska ha tagit initiativet till.

– Sedan förstår ju vi att de sedan måste kompromissa när de ska förhandla det med de andra partierna. Men vi vägrar vara ett rundningsmärke.

Men det är inte bara på regeringsnivå man ska ta fram gemensamma förslag. Han betonar att metoden även kan användas på lokal nivå.

Har ni inte gjort det här innan?
– Nej, inte på det sättet. Kanske historiskt men det kanske lite grann gick förlorat med Miljöpartiets inträde i regeringen.