I morgon är första dagen att deklarera, men den som fått sina deklarationsblanketter digitalt kan få en märklig överraskning.

Enligt Skatteverket har Sverige nämligen fått ett stort antal nya fackförbund med märkliga namn. Vad sägs om till exempel Handelsanställdas Förbundchkommunikationsfacke, Lärarnas Riksförbundsngfacketundetikationsfacke och Svenska Journalistförbundetbundettkationsfacke?

Det är några exempel från de deklarationer som skickats ut till alla med digital brevlåda.

Arbetet har också fått uppgifter om att till exempel Vision och Unionen fått nya namn i deklarationsblanketterna.

I årets deklaration görs en skattereduktion för fackföreningsavgiften med 25 procent av det inbetalda beloppet mellan den 1 juli och den 31 december 2018.

Många har nu reagerat på att det under informationen om vilket fackförbund man betalat till har blivit ganska tokigt.

Svagt stöd för avdrag för fackavgift

Nyheter

Men det är ingen fara, enligt Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

– Det har blivit fel i de deklarationer som skickats ut digitalt. Men när man loggar in för att signera sin deklaration kommer det stå rätt.

Arbetet har fått uppgifter om att folk som ringt till Skatteverket för att fråga om detta fått besked att det skulle vara osant intygande att skriva under en deklarationsblankett med felaktigt fackförbundsnamn.

Men så är alltså inte fallet.

– Beloppet stämmer och det är det som följer med när man signerar, säger Anna Sjöberg.

– Och när man loggar in hos oss för att signera står det alltså rätt namn, fortsätter hon.

Skattereduktionen återinfördes från den 1 juli 2018 men försvinner igen den 1 april 2019 som en följd av att M-KD-budgeten röstades igenom i riksdagen.

Från och med den 19 mars kan man logga in på Skatteverkets hemsida för att deklarera.

Så funkar skattereduktionen för fackavgiften i årets deklaration

• Skattereduktion ges för medlemsavgifter inbetalda från den 1 juli till den 31 december 2018.

• Om den sammanlagda avgiften under den perioden är mindre än 400 kronor ges ingen reduktion.

• Skatten reduceras med 25 procent av den sammanlagda avgiften.

• Är du medlem i ett svenskt fackförbund behöver du inte göra någonting. Ditt förbund är skyldigt att skicka kontrolluppgift på inbetald medlemsavgift till Skatteverket som automatiskt medger skattereduktionen.

• Är du medlem i ett utländskt fackförbund måste du själv begära reduktionen i deklarationen under ”Övriga upplysningar”.