I ett pressmeddelande säger Jeppsson att han och vd Jan-Olof Jacke gemensamt kommit fram till beslutet.

– Jag fyller 62 år i år och det är naturligt att Jan-Olof som ny vd vill bygga ett eget arbetslag som kan jobba långsiktigt med dessa viktiga frågor, säger Peter Jeppsson.

Jan-Olof Jacke å sin sida framhåller att Peter Jeppsson gjort ett utmärkt arbete som vice vd.

– Inte minst i den senaste avtalsrörelsen. Han har även spelat en central roll för att få förändrade konfliktregler på plats och lagt grunden för det arbete som nu pågår med att modernisera regelverken på arbetsmarknaden, säger Jan-Olof Jacke i pressmeddelandet.