Att mobbning på jobbet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem är känt sedan tidigare. Den som blir mobbad löper större risk att drabbas inte bara av stress, ångest och depression utan också av fysiska smärtor och till exempel hjärtsjukdomar.

Men mobbningen påverkar inte bara den som trakasseras. Även de som inte själva är utsatta för mobbning löper högre risk att bli långtidssjukskrivna om de jobbar på en arbetsplats där problemet förekommer, visar dansk forskning.

En enkätstudie där 7 000 arbetande danskar har deltagit visar att risken för långa sjukskrivningar ökar med mellan 15 och 25 procent på arbetsplatser där mobbning förekommer.

Varför det är så är inte fastlagt. Men Åse Marie Hansen, som genomfört studien, och som är professor vid Köpenhamns universitet och det nationella forskningscentret för arbetsmiljö (NFA) i Danmark, tror att det beror på brister i den psykosociala arbetsmiljön.

Hon säger i en artikel på NFA:s hemsida att arbetsplatser där det förekommer mobbning kan ha haft en kultur som präglats av dålig stämning och bristande kommunikation under lång tid även innan direkta trakasserier förekommer.

– Mobbning är ju inte något som uppstår från den ena dagen till den andra. Det förekommer ju oftast spänningar och annat innan. Jag kan bland annat se från min övriga forskning att till exempel oklar rollfördelning på arbetsplatsen kan leda till mobbning, säger hon i artikeln.

Det kan också vara så att kollegor mår dåligt av bli vittnen mobbningen och att de är rädda för att själva drabbas, vilket påverkar deras hälsa.

Enligt NFA:s undersökningar om arbetsmiljö och hälsa blev var tionde dansk utsatt för mobbning på arbetsplatsen förra året och var fjärde blev vittne till mobbning.