– För oss är det viktigt att betona anständiga arbetsvillkor för kvinnor, säger hon.

Nästa vecka drar FN:s Kvinnokommission (CSW) igång sitt 63:e möte. Länder och civilorganisationer ska träffas och komma överens om en plan för hur FN-länderna ska jobba med jämställdhetsfrågor.

Mötet är, efter generalförsamlingen, det största årliga FN-mötet som hålls. Över 200 fackliga representanter kommer att finnas på plats under mötet som pågår mellan den 11 och 22 mars.

Maria Österberg Svanelind sitter med i delegationen för det globala facket PSI som organiserar offentliganställda.
Hon säger att facket ska jobba för att tillgången till offentliga tjänster ska öka och att dessa tjänster även ska vara tillgängliga för kvinnor och barn.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

– Vårt fokus är dessutom att jobba för lika lön mellan män och kvinnor, säger hon.

Men det är en brokig skara av länder som ska enas.

Synen på jämställdhet skiljer sig åt mellan olika partier och organisationer men även länder.
Temat för i år är välfärd, tillgången till offentlig verksamhet samt hållbar infrastruktur och ämnen som ska diskuteras är hur barnomsorg, hälsovård och utbildning ska organiseras.

Jämställdhet är ett av målen (mål 5), som ingår i FN:s 17 mål för en bättre värld fram till 2030.