Många anställda har en så kallad friskvårdstimme. Det innebär att de har möjlighet att träna på arbetstid.

Om skador som uppstår under friskvårdstimmen ska räknas som arbetsskador eller inte, är en fråga som kammarrätten i Jönköping nu tagit ställning till.

Fallet gäller en skatterevisor som skadat en tand när han spelat ishockey på en friskvårdstimme.

Även om skadan inträffade på arbetstid ger den inte rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen, enligt kammarrätten.

Mannens arbetsuppgifter som skatterevisor har påverkat domstolsbedömningen då de inte kräver någon särskilt god kondition.

Domstolen har också vägt in att ishockeyträningen inte arrangerats av arbetsgivaren Skattemyndigheten. Sammantaget gör det att skadan inte räknas som en arbetsskada.

– Många arbetstagare deltar i friskvårdsaktiviteter på arbetstid. Avgörandet avser att bidra till att klargöra vad som gäller om en arbetstagare skadar sig under en sådan aktivitet, säger kammarrättsrådet Bodil Stelzer i ett pressmeddelande.

Domen meddelades i tisdags och kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.