Konflikten om hur Hamnarbetarförbundet ska kunna få ett kollektivavtal som facket är nöjt med samtidigt som Transport redan har avtal för samma arbete hade pågått länge när den avslutades i tisdags.

Här är de tänkbara lösningar som Arbetet listade i januari förra året, och en uppdatering om hur det blev:

1. Häng-/andrahandsavtal (Andrahandsavtal nu undertecknat)

Ett andrahandsavtal har nu tecknats mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Avtalet är likalydande med Transports och underordnat villkoren där.

Transport likställer det i en kommentar med hängavtal, som Hamnarbetarförbundet inte varit villiga att skriva på. Hamnarbetarförbundet menar dock att det finns avgörande skillnader mellan hängavtal och det som nu tecknats. Detta i och med att man inte bara har hakat på ett befintligt avtal och blivit helt beroende av vad som händer med det, utan har skrivit ett eget självständigt, om än underordnat, avtal.

Hamnkonflikten

Fem lösningar på hamnkonflikten

Arbetsrätt

2. Trepartsavtal (Hamnarbetarförbundets favorit)

Detta skulle ha inneburit att Transport och Hamnarbetarförbundet förhandlade tillsammans på arbetstagarsidan.

Detta har Hamnarbetarförbundet önskat. Men det har varit uteslutet för Transport, bland annat med hänvisning till att Hamnarbetarförbundet tillämpar en direktdemokrati med medlemsomröstningar.

3. Två helt separata avtal

Förra året, då konflikten fortfarande var begränsad till Göteborg, sa arbetsrättsspecialisten Mats Glavå till Arbetet att företaget skulle kunna välja att ingå ett helt självständigt avtal med egna villkor med Hamnarbetarförbundet. Transport skulle då kunnat kräva skadestånd om det tillämpades, men kunde också valt att avstå. Det har inte varit med bland de mest diskuterade alternativen.

4. Hamnarbetarförbundets medlemmar går över till Transport (Transports favorit)

Transport har gång på gång upprepat att det bästa vore att samla alla i en organisation. I mars förra året såg det för ett ögonblick ut som att ett samgående kunde vara möjlig, men det visade sig snart att bilderna av hur det skulle gått till var allt för vitt skilda.

5. Lagstiftning (På gång)

Nu tecknades ett avtal för hamnarna innan lagen hann träda i kraft, men den infekterade situationen har lett fram till att strejkrätten är på väg att ändras. Ändringarna gäller främst vilken rätt ett förbund utan kollektivavtal ska ha att rikta stridsåtgärder mot företag som har avtal för samma arbete med annat förbund.