Hamnarbetarstrejken är avblåst. I går kväll tecknade Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren Sveriges Hamnar ett gemensamt kollektivavtal, ett andrahandsavtal som de valt att kalla det.

Det finns två viktiga punkter i denna överenskommelse, dels att Hamnarbetarförbundet kan komma att sitta med vid förhandlingsbordet vid kommande förhandlingar, även om formerna i avtalet inte är tydliga, dels och framför allt att det rådande kollektivavtal som Transport redan har med Sveriges Hamnar även fortsättningsvis till fullo kommer att reglera löner och villkor för samtliga hamnarbetare.

Och detta är synnerligen viktigt. Grunden för solidaritet arbetare emellan är att lika lön ska gälla för lika arbete.

Om vi tullar på den viktiga principen kommer arbetare på centrala platser i ekonomin, som i viktiga hamnar, åtminstone tillfälligt, att kunna förbättra sina villkor medan arbetare på andra ställen i ekonomin får det svårare att försvara rimliga villkor.

Att inte låta arbetares löner konkurrera mot varandra utan värna solidariteten är därför synnerligen viktigt.

Utvecklingen för LO från hundratals fristående yrkesförbund och förbund på enskilda arbetsplatser som gick sin egen väg till – som idag – endast fjorton LO-förbund med en samordning i sina fackliga krav, har varit helt avgörande för att alla LO-yrken ska kunna få reallöneökningar och bra villkor.

Den utvecklingen skulle inte varit möjlig utan samordning och solidaritet mellan arbetare.

Att arbetsgivaren i hamnkonflikten valt en extremt konfrontatorisk linje med lockouter av sällan skådad omfattning har varit oroande, såväl för företag, de anställda och för svensk ekonomi.

Men det visar om inte annat att arbetsgivarorganisationernas tal om att fackens makt måste strypas och att det behövs en större proportionalitet i konfliktreglerna är helt ogrundat.

Hur framtiden blir mellan Hamnarbetarförbundet och Transport är oklart. Men förhoppningsvis följs dagens uppgörelse av fördjupade samtal mellan de två förbunden.

Solidariteten mellan arbetare måste försvaras. Och även den viktiga principen om lika lön och villkor för lika arbete.