År 2013 anmäldes 23 fall av fysiskt våld till Arbetsmiljöverket, förra året 57 fall fram till november månad.

Antalet anmälda hot ökade från 8 2013 till 12 2018. Antalet incidenter som rapporteras i Sis eget system är dock betydligt högre, rapporterar Sekotidningen.

Det framgår av en rapport som Seko gjort om arbetsmiljön på Sis institutioner. Rapporten bygger på en medlemsenkät.

– Hot och våld och droganvändning har eskalerat. Det är beklämmande och ställer stora krav på politikerna, som måste skjuta till mer pengar. Det behövs minst 250 miljoner kronor mer till personal och andra insatser, säger Mikael Bergkvist, ordförande i Seko Sis.

Sex av tio av de som svarat på enkäten uppger att hot mot personal förekommer dagligen  eller varje vecka.

Lika stor andel har själva utsatts för hot det senaste halvåret. När det gäller våld är andelen fyra av tio.

Enligt Seko uppger 99 procent av de medlemmar som arbetar på hem för vård av vuxna missbrukare att det förekommer missbruk på institutionen. Trots att det är missbruket som är anledningen till att det vårdas på Sis.

– Att det ser ut så här beror i hög grad på att vi fått klienter som vi inte ska ha. Många har psykiska problem som Sis behandlingsassistenter inte har utbildning för att behandla, säger Mikael Bergkvist.

Att Sis tar emot fler klienter med psykiatriska diagnoser beror, enligt Seko, på att psykiatrin inte fungerar.

– När psykiatrin inte klarar vården får vi ta över klienterna, säger Mikael Bergkvist.

Ett förslag från Seko är att en ny yrkeskategori – undersköterskor med psykiatrikompetens –anställs på Sis för att bättre kunna ta hand om de svårast sjuka klienterna.

– Det måste hända något om vi ska klara det här, säger Mikael Bergkvist.

2017 larmade det centrala huvudskyddsombudet på Sis om att ett fåtal fall av våld mot personal polisanmäls.

Av 51 fall av våld mot huvud och ansikte polisanmäldes bara två.

Orsaken är bland annat att Justitieombudsmannen, JO, anser att det inte är självklart att institutionerna får lämna ut namn på den som hotat eller slagit.

Sekretessen kring klienter som behandlas på institutionerna är mycket stark.

Samtidigt har JO sagt att det finns möjligheter att polisanmäla, om våldet ses som ett angrepp på myndigheten Sis.

I dag är det chefen vid varje institution som fattar beslut om det ska göras en polisanmälan eller inte.

– Det är märkligt att personalens säkerhet och arbetsmiljö inte anses väga lika tungt som sekretessen. Arbetsmiljöverket gör väldigt lite, trots att vi är en av de mest utsatta yrkesgrupperna i Sverige, säger Mikael Bergkvist.

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.