Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Några timmar efter raset som skedde under onsdagen uppger indonesiska räddningsverket att de hittat en död och 14 skadade i rasmassorna.

Räddningsarbetet har försvårats på grund av marken fortfarande är instabil och att bortforslandet av sten och jord kan utlösa nya ras.

– Vi hör fortfarande rop på hjälp från rasmassan, säger räddningsledaren  Abdul Muin Paputungan, rapporterar den brittiska tidningen The Guardian.

Olyckan tros ha skett då en träkonstruktion i gruvan gav vika, vilket ledde till jordskred.

Arbetet Global