Nästan nio av tio (87 procent) av de granskade arbetsplatserna har fått krav på sig att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Sammanlagt handlar det om 3 500 krav.

Det vanligaste är att det saknas tydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det finns också problem med hot och våld och bristande belastningsergonomi.

– Det här är alldeles för många påpekanden, så här får det inte se ut. Det visar att arbetsmiljöarbetet inte fungerar och det är något vi känner igen. Så egentligen är jag inte förvånad, vi ser också att det haltar, säger Peter Larsson, ombudsman på Kommunal med inriktning på arbetsmiljö.

Inspektionen visar att det är vanligt med brister som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Där ställer Arbetsmiljöverket bland annat krav på att det ska råda balans mellan krav och resurser i arbetet.

Det stora problemet är att man känner att man inte räcker till som anställd. Och det slår ut människor totalt psykiskt

Peter Larsson, Kommunal

Man konstaterar också att ledningens engagemang är viktigt för att det ska fungera.

– Det finns ett väldigt stort utbildningsbehov bland cheferna. Det är skrämmande hur dåliga kunskaper om arbetsmiljö de har. Vi har en tydlig lagstiftning som säger att arbetsgivaren ska se till att personalens arbetsmiljö är bra, det är en skyldighet.

Om det inte blir en bättre balans mellan resurserna och kraven på personalen i äldreomsorgen riskerar det att få allvarliga konsekvenser, säger Peter Larsson på Kommunal.

– Det stora problemet är att man känner att man inte räcker till som anställd. Och det slår ut människor totalt psykiskt. Om inte något görs så kommer det att bli ännu högre sjuktal.

Ett syfte med Arbetsmiljöverkets inspektion är just att få ner den höga sjukfrånvaron.

Uppdraget kommer från regeringen och man vill också minska antalet arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor.

Om inspektionen

·     Arbetsmiljöverket har besökt drygt 150 arbetsgivare i äldreomsorgen.
·     Både kommunala och privata arbetsgivare har granskats.
·     Totalt har 1 260 besök genomförts.
·     Ungefär 3 500 krav på arbetsmiljöåtgärder.
·     På 87 procent av arbetsplatserna ställer verket krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
·     Inspektionen påbörjades 2017 och fortsätter till slutet av 2019.