Under 2018 var den totala kostnaden för inhyrd personal i vården drygt 5,4 miljarder, vilket var en ökning med 4,4 procent jämfört med året innan, rapporterar Vårdfokus.

Det är framför allt kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor som ökar och som tar en allt större del av den totala hyrkostnaden inom hälso- och sjukvården, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den siffran ökade med 20 procent under 2018 och sett enbart till sjukhusvården var siffran ännu högre – 35 procent.

I förhållande till den totala personalkostnaden är hyrkostnaden högst i Västernorrland.

– Det här är en fråga om patientsäkerhet och arbetsmiljö mer än vad det är en ekonomisk fråga. Kontinuitet i bemanningen ger tryggare vård för invånarna och stabilare arbetsplatser för våra anställda, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör i Region Väsgternorrland, i ett pressmeddelande.