Nadia Prophete, 12, samlar gammal mat för att sälja till grisuppfödare i Haiti, det land som medierna bevakade minst 2018.

I rapporten ”Suffering in silence” har amerikanska Care analyserat mediebevakningen på engelska, franska och tyska och gått igenom fler än 1,1 miljoner artiklar mellan januari och november 2018.

Därefter valde hjälporganisationen att välja de kriser som drabbat fler än en miljon människor för att se hur mycket uppmärksamhet de fick i medierna.

Resultatet visar på fortsatt stora vita fläckar på mediekartan.

‒ Vi ser mer och mer komplexa och kroniska kriser som konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet, säger Caroline Kende-Robb, generalsekreterare för organisationen, i ett uttalande.

Världens mest obevakade kriser 2017

Global

Organisationen konstaterar liksom tidigare år att bristen på uppmärksamhet är viktig eftersom det finns en direkt koppling mellan mediebevakning och de summor som doneras för humanitärt bistånd.

Enligt en nyligen genomförd undersökning av Aurora Humanitarian Index uppgav 61 procent av 6 500 svarande från tolv länder att det finns för många humanitära kriser i världen för att kunna följa utvecklingen.

Mer än hälften upplevde att de hörde samma historier från samma länder.

Över 132 miljoner människor världen över är drabbade av svårigheter till följd av naturkatastrofer och konflikter, enligt FN. På listan från Care återfinns fem länder där klimatförändringar förvärrat situationen för invånarna.

Arbetare osynliga i utrikesbevakningen

Global

Matkrisen i Haiti under förra året var en av de händelser som fick minst uppmärksamhet i medierna, enligt Care.

Av en miljon artiklar var det endast 500 som handlade om situationen i Haiti.

Etiopien finns med på listan två gånger, på grund av flyktingkris och hungersnöd.

Här är kriserna som fick minst uppmärksamhet

10. Sudan

Människor väntar på vatten i ett av de många flyktingläger som finns i landet.

Under de senaste 15 åren har konflikter, fattigdom och klimatförändringar påverkat fler än 5,5 miljoner invånare. Särskilt drabbat är provinsen Darfur, men även områdena södra Kordofan och Blue Nile.

Ett av sex barn är undernärda och en av 20 lider av den allvarligaste, livshotande formen av undernäring.

Frekvent torka hotar omkring 19 miljoner hektar jordbruksmark, vilket är närmare Sverige halva landyta. Dessutom lider landet regelbundet av översvämningar och torka.

9. Centralafrikanska republiken

Aimenc Zingho, 18 månader, behandlas för undernäring.

Trots en mängd naturresurser är Centralafrikanska republiken fortfarande ett underutvecklat land.

Beväpnade grupper och politisk oro ökar spänningarna mellan befolkningsgrupper. Omkring 2,9 miljoner människor, mer än 60 procent av befolkningen behöver hjälp och är i desperat behov av mat.

Biståndsorganisationer har svårt att arbeta i landet på grund av osäkert säkerhetsläge. Under 2018 skedde en tredubbling av antalet attacker mot biståndsarbetare jämfört med föregående år.

8. Niger

Extrem torka i Niger.

Totalt 1,4 miljoner människor är i behov av mathjälp på grund av ovanligt dåliga skördar 2018 och det rådande säkerhetsläget. Enligt FN står omkring 16 000 barn under fem år i riskzonen för att dö av allvarlig akut undernäring.

Osäkerheten i landet gör humanitära insatser farligare och svårare. Många kvinnor och flickor har utsatts för sexuellt våld hemma eller under flykt till grannländer. Unga pojkar riskerar att rekryteras av beväpnade grupper.

7. Etiopien (flyktingkris)

Kvinnor på flykt i Etiopien.

Inget annat land har så många interna flyktingar som Etiopien. Efter våldsamma attacker mellan april och juli 2018 var omkring 1 miljon människor tvungna att fly från sina hem, främst i regionerna Gedeo och West Guji.

Människor dödades, husen brändes ner, skadades och plundrade och försörjningen förstördes. Livsmedelsleveranser inom landet är fortfarande inte tillräckliga, kvinnor och flickor är i riskzonen för exploatering och hygien och sanitetsfrågor är stora.

6. Tchad

Ett flygplan lastas med 13 ton nödhjälp till Tchad från Köpenhamn.

Kronisk fattigdom och hunger gör att miljontals människor kämpar för att överleva.

År 2018 hade mer än 4 miljoner människor endast begränsad tillgång till mat, vilket gjorde Tchad till det näst hungrigaste landet i världen, enligt World Hunger Index.

Under de senaste decennierna har klimatförändringarna lett till minskad växtproduktion, vilket resulterar i matbrist och undernäring. Dessutom har befolkningen fortfarande extremt dålig tillgång till grundläggande tjänster, såsom hälso- och sjukvård.

5. Filippinerna

Enorma jordskred drabbade Filippinerna efter cyklonen Mangkhut.

Tyfonen Mangkhut, lokalt känd som Ompong, var världens starkaste tropiska cyklon 2018. Men mycket lite kom till allmänhetens kännedom om katastrofen som cyklonen medförde.

Över en miljon människor fördrevs från sina hem, infrastruktur och jordbruksgrödor skadades och tusentals hus förstördes. Totalt drabbades över 3,8 miljoner människor, 82 personer dödades och över 130 skadade.

4. Demokratiska republiken Kongo

Familjemedlemmar sörjer döda civila som attackerats av rebeller i östra Kongo.

Efter mer än två decennier av våld har jordbruksverksamheten i landet minskat så pass mycket att cirka 12,8 miljoner människor står inför hungerhot. Detta inkluderar 4,3 miljoner undernärda barn, varav minst 1,3 miljoner lider av allvarlig undernäring.

Minst 8,5 miljoner människor är i riskzonen för kolera-epidemier. I östra delen av landet sprids Ebola-viruset. Vid slutet av 2018 hade cirka 500 personer smittats av viruset och över 280 av dessa avled.

3. Madagaskar

I december 2018 hölls val i Madagaskar och ny president blev Andry Rajoelina.

En ond kombination av flera års torka och effekterna av väderfenomenet El Niño har förstört mängder av odlingar av majs, ris och kassava. Antalet hungriga personer ökade till 1,3 miljoner i landets södra delar på grund av ogynnsamma väderförhållanden.

Som ett resultat av detta är många hushåll beroende av katastrofhjälp och de försöker även sälja boskap till lägre priser än vanligt, vilket påverkar deras förmåga att betala för till exempel skolavgifter och dricksvatten.

2. Etiopien (hunger)

Hungersnöden är akut i vissa regioner i Etiopien.

Trots bättre klimat och bra regnperioder 2018 står jordbruket fortfarande inför stora utmaningar att återhämta sig efter två år i följd av torka.

Cirka 8 miljoner människor är i brådskande behov av livsmedel, mestadels i den södra delen av landet. Dessutom är nära 9,5 miljoner människor i behov av andra typer av hjälp, till exempel utbildning. Särskilt unga och kvinnor är drabbade.

1. Haiti

2019 inleddes med våldsamma protester i Haiti över fördubblade priser på bland annat livsmedel. Men nu är marknader och butiker åter öppna.

Medan den katastrofala jordbävningen 2010 fick globala rubriker, fick matkrisen 2018 knapp internationell täckning. Mer än hälften av befolkningen, på totalt 11 miljoner, står ständigt inför hotet av hunger och 22 procent av barnen är kroniskt undernärda. Bakomliggande orsaker till denna situation är täta naturkatastrofer och extrem fattigdom.

Dessutom har landets långa historia av politisk turbulens, underinvestering i sociala tjänster och bristande stadsplanering resulterat i snabb urbanisering och tätbefolkade slumområden. Totalt är cirka 2,8 miljoner människor behov av humanitärt bistånd.