Tre miljoner kronor om året. Så mycket mindre blir Socialdemokraternas partikassa efter Kommunals beslut om att sluta ge pengar direkt till partiet.

Enligt Kommunalordföranden Tobias Baudin har beslutet diskuterats under en längre tid men det handlar  inte om att sluta stödja S politiskt. De tre miljonerna, eller strax under sex kronor per medlem, ska i stället gå till en fond för facklig-politisk samverkan.

– Bland annat tar vi nu fram en facklig-politisk strategi. Det kommer också snart att rulla ut en ny utbildning för alla medlemmar i Kommunal som vill engagera sig politiskt, och då behöver vi fundera på hur vi använder pengarna på bästa sätt.

Enligt Tobias Baudin har beslutet inget att göra med Socialdemokraternas nya samarbeten efter valet.

– Det har inte att göra med stödet för Socialdemokraterna, politiken de för eller januariöverenskommelsen, utan handlar helt och hållet om hur får vi mest pang för pengarna.

Det finns vissa som skulle argumentera för att V ligger närmare Kommunal än S i många frågor i dag. Hur ser du på det?

– Visst finns det frågor där vi ligger nära Vänsterpartiet, kanske inte minst när det gäller resurserna till välfärden. Men det finns också frågor som skiljer oss från Vänsterpartiet, exempelvis kring arbetsrätten. Vi tycker att Socialdemokraterna dels för en politik som är bra för villkoren i välfärden men också för att få ner arbetslösheten och att skapa jobb.

Flera förbund har tidigare tagit samma steg som Kommunal. Enligt Socialdemokraternas senaste redovisning av sina inkomster till Kammarkollegiet gav åtta LO-förbund pengar till partiet år 2017. Sex miljoner kom också in till partiet från LO centralt.

Tobias Baudin, som sitter i LO:s styrelse, menar dock att det centrala stödet inte går att jämföra med Kommunal då Kommunals pengar ska användas till det politiska arbetet hos medlemmarna. Eftersom LO-inte har några medlemmar utöver förbunden, ”går det inte att översätta helt”, enligt honom.

– Men det är klart att det för LO också är viktigt att utveckla och förändra den fackligpolitiska samverkan och hänga med i tiden. Men det måste ju LO-ledningen hantera.

Kommer du driva frågan om att LO ska sluta ge pengar till Socialdemokraterna?

– Nej, jag har helt och hållet fokuserat på Kommunal.

Åtta förbund gav stöd till S 2017

Målareförbundet, 84 822 kr

Elektrikerförbundet, 119 802 kr

GS-Facket, 293 508 kr

Fastighets, 179 358 kr

IF Metall, 1 494 498 kr

Kommunal, 3 062 922 kr

Livs, 173 130 kr

Pappers, 90 042 kr

LO centralt, 6 000 000 kr

 

Källa: Kammarkollegiet (Socialdemokraternas intäktsredovisning för 2017)