I fem punkter redovisar Svenskt Näringsliv hur man vill lösa frågorna kring arbetsrätt och kompetensutveckling som pekas ut i januariavtalet mellan S, MP, C och L.

Politikerna hotar med lagstiftning om inte parterna kommer överens.

Bland annat vill partierna se ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna”.

Men det är långt ifrån nog, enligt Svenskt Näringsliv.

Hela las måste reformeras så att det blir enklare för arbetsgivarna ”att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag” skriver organisationen i sitt förslag.

– Nu behövs en genomgripande reform. Utgångspunkten måste vara att verklig trygghet i dagens arbetsliv ligger i individens kompetens och företagens möjligheter att anställa, säger Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv.

Enligt Svenskt Näringsliv ska det alltså vara upp till arbetsgivaren att bestämma om en person ska få jobba kvar eller inte.

Därmed faller allt som har med turordningsregler, omplaceringsskyldighet och företrädesrätt bort, konstaterar organisationen.

Skyddet mot att oskäliga uppsägningar ska ske godtyckligt finns redan i andra lagar så som i diskrimineringslagen och i föräldraledighetslagen resonerar Svenskt Näringsliv.

Trots det långtgående förslagen om ändringar tar LO inte så allvarligt på utspelet.

– Jag ser det bara som ett inspel i våra förhandlingar, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– De passar på att öka trycket nu. Men att göra folk rättslösa och ge arbetsgivaren carte blanche att säga upp folk, det är helt ohållbart. Det blir helt rättsosäkert om arbetsgivaren efter eget godtycke kan säga upp vem de vill.

Tror du att de kommer få sin vilja igenom?
– Nej du, det har jag väldigt svårt att tänka mig.

Har ni något motbud till Svenskt Näringsliv?
– Nej, vi tycker att vi ska hålla det bakom förhandlingsdörrarna och det tänker jag hålla på.

De andra delarna i Svenskt Näringslivs förslag ställer sig Torbjörn Johansson mer positiv till.

– Det är insiktsfullt av dem att de vill höja a-kassan till exempel. Och att de vill göra satsningar på omställning är också bra. Vi vet ju inte exakt hur de tänker sig det, men det är ju saker som vi också vill.
Svenskt Näringsliv vill även se en arbetslöshetsförsäkring som täcker fler och ger ett bättre skydd. Bland annat kan taket i försäkringen under en kort inledande period vara högre än det är i dag.

Så vill Svenskt Näringsliv reformera arbetsrätten

1. Ett reformerat anställningsskydd med ökade möjligheter för arbetsgivare att bemanna utifrån företagets verksamhet och vardag.

2. Bättre förutsättningar för kompetensutveckling med ökade incitament för företagen att investera i medarbetarnas kompetens.

3. Ännu effektivare omställningsförsäkringar som hjälper de som blivit uppsagda att hitta nya jobb.

4. En specialiserad arbetsförmedling med fokus på myndighetsutövning och effektivitet. Privata aktörer får ett större ansvar för stöd och matchning.

5. En arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler och ger bättre skydd.