Sommaren 2016 fattades beslut om att bygga om vissa omklädningsrum vid sjukhuset. Provisoriska omklädningsrum ställdes i ordning under tiden som ombyggnationen pågick.

Ledningen för sjukhuset informerade personalen i ett veckobrev några dagar innan ombyggnationen om att den skulle äga rum och om de provisoriska omklädningsrummen.

Kommunal anser att ledningen har brutit mot samverkansavtalet, som bland annat beskriver ordningen kring förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen.

Och förbundet anser att de sex berörda skyddsombuden borde ha getts möjlighet att delta i planeringen av ombyggnationen och de provisoriska omklädningsrummen.

Kommunals stämmer därför Region Stockholm och kräver 450 000 kronor i skadestånd, varav 50 000 kronor vardera till skyddsombuden och 150 000 kronor till Kommunal.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.