Anställning en termin i taget, plötsliga schemaändringar och arbetsuppgifter som läggs till eller dras bort med kort varsel – så ser verkligheten ut för de obehöriga lärarna.

– Jag var den enda obehöriga läraren på min skola så när kommunen skulle spara halverade de min tjänst helt plötsligt. Sedan var det någon som slutade och då fick jag 100 procent igen, säger Vivianne Haki Ramcharan.

Även om hon själv inte blir utslängd ur förbundet då hon redan är medlem och dessutom pluggar till lärare, tycker hon att det är helt fel väg att gå.

Trots att de obehöriga lärare som redan är med i förbundet inte blir utkastade tror hon att de kan bli lite av andra klassens medlemmar.

– Frågan är om man får samma stöd som de behöriga i så fall. Det kan nog kännas lite osäkert när man egentligen inte uppfyller kraven för att vara med.

Med osäkerheten som finns för obehöriga lärare tycker Vivianne Haki Ramcharan därför att det är extra viktigt att det finns ett starkt fackförbund som tar tillvara deras intressen.

Eftersom skolorna inte får tillsvidareanställa lärare om de inte är behöriga har hon bara fått anställning en termin i taget. Otryggheten är jobbig.

– Men hittills har jag inte behövt vända mig till facket. Men om man arbetar som lärare borde man kunna vända sig till samma förbund oavsett om man är behörig eller inte. Jag förstår faktiskt inte hur de tänker.

Argumentet att Lärarförbundet ska bli ett professionsförbund och att det krävs behörighet för att bli lärare förstår hon inte riktigt.

– Det är ju väldigt många som är obehöriga och gör ett jättebra jobb. Jag förstår inte varför de ska bli lidande för att man vill fokusera mer på professionen.

– Läraryrket är ju så otroligt utmanande på många sätt. Om man då är obehörig är det mycket svårare att hävda sig mot arbetsgivaren. Frågan är då vem man ska vända sig till för hjälp, säger Vivianne Haki Ramcharan.