Varför har ni tagit det här beslutet?
– Vi vill tydligare definiera oss som ett fackligt professionsförbund för att sätta större tryck bakom våra krav. Alternativet var att bli ett branschförbund och fokusera mer på det traditionella fackliga frågorna som villkor och lön. Men vi vet att villkors- och yrkesfrågorna förutsätter varandra.

På vilket sätt gör er skärpning av medlemsparagrafen att det blir fler behöriga lärare?
– Vi kan driva lärarprofessionens frågor med större kraft. Lärarbristen kommer vi inte lösa genom att sänka kraven på vad som krävs för att vara lärare, tvärtom. Det krävs en gedigen utbildning för att klara läraryrket och utbildade kollegor att dela ansvaret med.

Det är väl skillnad på att det finns krav på att vara behörig som lärare och att få gå med i Lärarförbundet?
– Redan 2011 beslutade kongressen att vi skulle bli ett fackligt yrkesförbund och därmed också ta ett större ansvar för vår professionsutveckling. Det steget som kongressen nu tog var att än tydligare definiera oss som ett fackligt professionsförbund.

Vem ska ta tillvara de obehörigas villkor om varken ni eller Lärarnas riksförbund gör det?
– Vill de vara lärare ska de ju in i lärarutbildning och då ska de gå med i Lärarförbundet. Men vi behöver andra yrkeskategorier som kompletterar och avlastar lärarna och där är Kommunal en stor aktör på skolans område. Sedan har vi Vision som organiserar en stor del av administrativa stödfunktioner och socialpedagoger.

– Det är inte så att någon ska bli lämnad i sticket utan man ska absolut kunna organisera sig i ett fackförbund som driver viktiga frågor för en.

Skulle ni kunna tänka er att släppa in något annat förbund på ert avtal?
– Vi ser inte att risken är särskilt överhängande för att det ska bli en till aktör på avtalsområdet för lärare. Vi och Lärarnas riksförbund har ett samverkansråd som träffar avtal med SKL och de fristående aktörerna för alla lärare.

Hur ser du på kritiken där bland annat ordförande och vice ordförande i en lokalavdelning avgick i protest mot beslutet?
– Det har funnits kritik och det skulle förvåna mig om det inte gjorde, för det här är ju genomgripande förändringar. En del av kritiken har varit ogrundad och berott på missförstånd. Kongressens mening var att det här är extremt viktigt för såväl Lärarförbundets som läraryrkets framtid. Och det är en fråga som jag också tror starkt på som förbundsordförande.