Ursprungligen var tanken att den nya lagen skulle börja gälla nästa år. Nu säger Ylva Johansson att planen är att den ska finnas på plats senast den 1 augusti.

– De remissvar vi fått in ser vi som möjliga att hantera. Därför ser vi det som möjligt att lägga fram lagförslaget i början av maj. Om riksdagen sedan kan behandla det innan sommaruppehållet så kan lagen börja gälla den 1 augusti, säger Ylva Johansson.

Arbetsdomstolen, en av remissinstanserna, varnar för att förslaget kan komma att förbjuda politiska strejker.
– Jag kommer inte lägga ett lagförslag som begränsar politiska strejker jämfört med i dag. Det är ju därför man har remissbehandling för att få in den typen av synpunkter. AD är en väldigt viktig remissinstans och deras synpunkter kommer att påverka de justering vi gör.

Vilken effekt kommer lagen ha på hamnkonflikten?
– Det är viktigt att hålla rågången: politiker stiftar lagar och domstolar tolkar lagar. Så det är inte min sak att tolka hur den kommer att slå.

Men hamnkonflikten ligger väl bakom att lagstiftningen kommer till stånd. Vad är annars syftet?
– För mig är det viktigt att vi får samma spelregler för dem som är medlemmar inom någon av centralorganisationerna och dem som är medlemmar i fackföreningar som väljer att stå utanför.

Är de fristående fackföreningarna ett problem för svensk arbetsmarknad?
– Nej, det säger jag inte. Varje arbetstagare har rätt att välja vilken facklig organisation man vill vara med i. Men jag vill att det ska vara samma spelregler för dem som inte är med och dem som är med i en centralorganisation. Det är inte rimligt att det ställs lägre krav på fredsplikt för de förbund som står utanför en centralorganisation. Det ska ställas samma krav på Hamnarbetarförbundet som på Transportarbetarförbundet.

Det finns kritik, främst från de fristående facken, om risk för avtalsshopping. Hur lugnar du dem?
– Risken för avtalsshopping är noll. Vi gör ingen ändring i lagstiftningen i förhållande till en sådan risk.

Vad säger att inte en arbetsgivare väljer det billigaste avtalet?
– Arbetsgivaren kommer inte att få någon utökad möjlighet att välja avtal. Utan det är samma regelverk som gäller i dag som också kommer att gälla framgent. Så det är ett missförstånd att lagen skulle öppna upp för det.