Gör arbetsgivarna tillräckligt för att förebygga psykiska ohälsa på grund av jobbet?

Det ska Arbetsmiljöverket ta reda på i sammanlagt 2 000 inspektioner i år med fokus på organisatoriska och social arbetsmiljö.

Arbetsmiljöinspektörerna ska bland annat undersöka förekomsten av hot- och våld, osund arbetsbelastning och ohälsosam arbetstid samt kränkande särbehandling på arbetsplatserna.

– För hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Samtidigt kan för hög arbetsbelastning leda till dåliga relationer på arbetsplatsen. Dessutom, är arbetsbelastningen för hög kanske man skyndar sig, halkar och skadar sig. Arbetsgivarna ska se arbetsmiljön som en helhet, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatserna, i ett pressmeddelande.

Som Arbetet tidigare berättat har föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö använts flitigt sedan de kom till för snart tre år sedan.

Var tredje anmälan från skyddsombud förra året gällde psykosociala arbetsmiljöfaktorer.

De arbetsplatser som Arbetsmiljöverket fokuserar sina inspektioner till i årets satsning har bland annat verksamhet inom omsorgsboende, kriminalvård och vård.

Även arbetsgivare i kultursektorn och butikskontrollanter kommer att få sin arbetsmiljö granskad.