Sveriges hamnar svarade på det nya budet från det statliga Medlingsinstitutet genom att återkalla alla lockouter i den pågående hamnkonflikten.

– Genom att ensidigt och villkorslöst återkalla alla våra lockouter vill vi ge oss och Hamnarbetarbetarförbundet bästa tänkbara möjlighet att nogsamt överväga medlarnas bud, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Hamnarbetarförbundet ger inte mycket för den förklaringen.

– Att de drar tillbaka sina varsel om utestängning av våra medlemmar känns som en panikåtgärd inför nästa vecka. De behövde ha en anledning att ta sig ur de enorma produktionsstörningar som den här massiva lockouten skulle ha orsakat för hamnarna och svensk industri. Nu fick de det, trots att ingenting egentligen förändrats. Det kanske var bra för alla parter, säger Erik Helgeson i ett pressmeddelande.

Sedan den 23 januari har Hamnarbetarförbundet strejkat vid upprepade tillfällen i ett 15-tal hamnar.

Medlarnas nya bud, som måste besvaras på onsdag den 20 februari, kommer knappast att accepteras av förbundet.

– Det här budet är bara ett förtydligande av det tidigare, och klargör vilka avsteg man vill ha från svensk lag och rättspraxis gällande normala så kallade andravtal. Vi ska förbjudas att delta i lokala förhandlingar om allt från turordningslistor vid arbetsbrist till semesterförläggning och arbetstider, säger Erik Helgeson och menar att förbundet inte ser någon anledning att dra tillbaka sina varsel.

Konflikten handlar om att Hamnarbetarförbundet vill teckna ett eget kollektivavtal med Sveriges hamnar, som redan har ett avtal med Transport.

Medlingsinstitutet kom i januari i år med ett bud i hamnkonflikten.

I det skulle Hamnarbetarförbundet få ett ett avtal som var en kopia av det Svenska hamnar har med Transport.

Men fackförbundet nobbade budet eftersom endast Transport skulle ha rätt att teckna lokala avtal om till exempel arbetstider, samt att endast Transport får rätt att driva tvister om hur avtalet ska tolkas.