I Japan anlitas så kallade oshiyas för att putta in så många människor som möjligt i kollektivtrafikens rusningstrafik. Alla ska med på tågen för att inte komma försent till sina jobb.

Känns det lite för jobbigt kanske du kan söka jobb som innebär att du får sova hela tiden. Hotell Finn i Helsingfors anställde en person i 35 dagar för att sova och testa hotellets sängar.

Ett desto tråkigare jobb hade däremot en man i Storbritannien som i över 30 år har inspekterat hur fort målarfärg torkar och hur färgtonerna utvecklas.

Tänk er istället hur det skulle vara att jämt sitta med popcornskålen i knät. Netflix har rekryterat en person som tittar på allt innehåll innan det sprids globalt. Fast jobbet innebär inte bara slappande, man måste etikettera varje film och serie så att tittarna får rätt information när de söker efter innehåll.

I Sydostasien kan du ta anställning som professionell sörjare vid begravningar. Och i Japan finns möjligheten att gå på okända människors bröllop mot betalning.

Andra udda jobb som går att drömma om är deodorantluktare eller pizzabud i dykardräkt, vilket ett hotell i Florida, USA, erbjuder.