På en arbetsplats där man jobbar 8 till 17 betyder det att kvinnor bara får betalt fram till klockan 16.06 – alltså fyra minuter längre än i fjol.

Det är den största förändringen sedan kampanjen startades 2012.

”Det går i rätt riktning, men det går för långsamt. Politiker och arbetsgivare måste ta vara på det momentum som finns just nu och se till att åtgärda löneskillnaderna en gång för alla”, säger generalsekreterare Clara Berglund, i ett pressmeddelande.

Sedan mätningen startade har klockslaget flyttats fram från 15.51 till dagens 16.06. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner om 25 år, år 2044.

Enlig Sveriges Kvinnolobby, en paraplyorganisation som samlar nära 50 kvinnoorganisationer, ligger lönegapet mellan könen på 11,3 procent.

Varje månad tjänar kvinnor i snitt 4 000 mindre än män. På ett år blir det 48 000 kronor.