Det går nästan 20 industriarbetarlöner och närmare 28 vårdbiträdeslöner på den genomsnittliga inkomsten för en person som ingår i makteliten.

Det är den största skillnaden sedan 1950, visar LO:s rapport ”Makteliten”. På 1980-talet var skillnaderna som minst, sedan dess har de vuxit för varje år.

– De senaste 20 åren har det fullständigt exploderat. Vi är väldigt frustrerade över att så lite har hänt och att det inte är mer debatt. Det är svårt att förstå att det är så litet folkligt engagemang här, jämfört med i andra länder. Potentiellt är det här farligt för demokratin, eftersom det minskar tilliten mellan makteliten och dem som utför arbete, sa LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när rapporten presenterades.

I LO:s definition av makteliten ingår 200 individer på maktpositioner.

Det handlar både om vd:ar på de största bolagen, politiker, mediechefer, höga tjänstemän och arbetsmarknadens parter.

Skillnaden inom makteliten är också stor. I alla tre grupperna är kvinnornas inkomster lägre än männens.

Den ekonomiska eliten, det vill säga bolags-vd:arna, drar ifrån mest. 2017 gick det drygt 59 industriarbetarlöner på den genomsnittliga vd-inkomsten i eliten.

Året innan var siffran drygt 55. Skillnaden var som lägst 1980.

Då motsvarade inkomsten för en vd nio industriarbetares löner.

För att inte klyftorna ska fortsätta att öka vill LO och Karl-Petter Thorwaldsson bland annat att skattesystemet ska förändras.

– Vi hoppas mycket på skatteöversynen som finns med i regeringsöverenskommelsen. Men om man lägger de första 20 miljarderna på att sänka värnskatten så går det ju i motsatt riktning. Det understryker skillnaderna i stället för att göra något åt dem, säger han.

Som LO:s ordförande ingår också Karl-Petter Thorwaldsson i makteliten, precis som Svenskt näringslivs vd.

LO har en policy att ordförandens lön ska motsvara 3,5 industriarbetarlöner.

Inkomster från andra uppdrag, som styrelsearvoden, får man inte behålla.

Svenskt Näringslivs vd hade en inkomst som motsvarade 23,3 industriarbetarlöner 2017.

Maktelitens inkomster jämfört med några andra yrken

Industriarbetare: 19,6
Vårdbiträden: 27,7
Städare: 26,6
Butikssäljare: 25,2
Målare:18,6
Servitörer: 25,6

Siffrorna är för 2017 och hämtade ur LO-rapporten "Makteliten - utan markkontakt".