Den kvinnliga psykologen anställdes 2012 vid Försvarshälsan, som är Försvarsmaktens egen företagshälsovård.

I september 2018 avskedades hon, enligt Försvarsmakten på grund av långvariga och djupa samarbetsproblem.

Arbetsgivaren hävdar att psykologen, som också har varit skyddsombud på sin arbetsplats, har brutit mot riktlinjer och gjort sig skyldig till olika fel i sin yrkesroll.

Enligt kvinnans fackförbund, Psykologförbundet, bottnar tvisten i stället i att hon har blivit motarbetad av Försvarsmakten.

Allt psykologen har gjort har granskats minutiöst och noterats. Hon har inte fått handlingsutrymme i arbetet, utan blivit styrd i detalj, enligt den stämningsansökan som LO-TCO Rättsskydd har gjort på Psykologförbundets uppdrag.

Den dåliga psykiska och sociala situationen ledde till slut till att psykologen blev sjukskriven. Under rehabiliteringen införde arbetsgivaren ”obegripliga och ogrundade restriktioner” i kvinnans arbetsuppgifter, enligt stämningsansökan.

Hon nekades tjänstledighet för att prova ett annat arbete, och hindrades att agera som skyddsombud. Hon ska också ha utsatts för kränkande särbehandling, som inte beskrivs närmare i den mycket kortfattade stämningsansökan.

Enligt stämningsansökan har psykologen varit engagerad i metoo-rörelsen.

Maria Fridolin, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd som företräder Psykologförbundet, vill inte gå in på vilken betydelse detta kan ha haft, men säger att kvinnans engagemang inte har setts som helt positivt av arbetsgivaren.

– Vi kommer att utveckla vad som har hänt när Försvarsmakten svarar på stämningen. Arbetsgivaren har bevisbördan, och vi vill veta vad de lägger psykologen till last innan vi går in på detaljer, säger Maria Fridolin.

Psykologförbundet hävdar att avskedandet är ogiltigt och kräver ett allmänt skadestånd på 200 000 kronor för sin medlem, förutom lön och ersättning för rättegångskostnader.