Efter att förhandlingarna slutat i oenighet både lokalt och centralt kommer nu ett fall där tre målare krävt att restiden ska ingå i arbetstiden att tas upp i arbetsdomstolen, rapporterar Målarnas Facktidning.

– Det handlar om hur man ska beräkna arbetstiden. Målarna är anställda i hemmet enligt vårt avtal. Ofta åker du hemifrån för att vara i produktion vid sju. Den restiden menar vi ska ingå i arbetstiden enligt Tyco-domen, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand till Målarnas Facktidning.

Anmälan till AD gjordes i somras och fallet ska nog med stor sannolikhet avgöras under 2019.

Målareförbundets syn är att om man har arbetstid mellan 7.00 och 16.00 och är anställd i hemmet, så ska man påbörja sin resa till arbetet kl 7.00 och sen vara hemma igen kl 16.00.

Om man ska resa innan klockan 7.00 och efter 16.00, så ska det räknas som övertid.

– Det som vi har, det som är i riksavtalet. Utifrån de delarna finns det de som kan göra egna uppgörelser.

Vad gör ni om ni förlorar?
– Torskar vi kommer vi att driva det stenhårt i kommande avtalsrörelse, och då har vi ju möjlighet att använda oss av strejk för att få igenom det, säger Peter Sjöstrand till Målarnas Facktidning.

– Det finns alltid en risk att gå till domstol. Vår utgångspunkt är att vi har inget att förlora.

Målareförbundets yrkar att Arbetsdomstolen ska förklara:

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt EU:s arbetsdirektiv 2003/88/EG;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt arbetstidslagen;

• Tid när berörda arbetstagare på bolagets order har rest från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden är arbetstid enligt Kollektivavtalet för Måleriyrket.