– Det understryker Thailands helhjärtade engagemang för att förbättra skyddet för arbetstagare, både thailändska och migrantarbetare, och eliminera tvångsarbete.

Så sa arbetsmarknadsminister, general Adul Sangsingkeo, i ett uttalande när Thailand ratificerade ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

Att generalen nämnde tvångsarbete är ingen slump. Enligt Global Slavery Index lever drygt 600 000 människor i Thailand i slaveri, varav en stor del inom landets ofta laglösa fiskesektor.

Flera internationella medier däribland Guardian– har dokumenterat hur rohingyer som flyr militärens våld i Burma kidnappats och tvingats arbeta inom fiskenäringen.

Och så sent som 2017 dömdes en thailändsk general för människosmuggling i ett uppmärksammat fall.

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg trädde i kraft i november 2017 och har inklusive Thailand hittills ratificerats av 14 stater.

I anslutning till signeringen hyllade ILO:s generaldirektör Guy Ryder Thailands engagemang.

– Jag ser emot att andra länder i Asien snart följer efter.

ILO:s konvention

Internationella arbetsorganisationens konvention 188 om arbete ombord på fiskefartyg reglerar bland annat arbetsmiljö, vilotider, skrivna anställningsavtal och tillgång till sociala trygghetssystem.

Konventionen trädde i kraft 2017 och har hittills ratificerats av Angola, Argentina, Bosnien och Herzegovina, Estland, Frankrike, Kongo, Litauen, Marocko, Namibia, Norge, Senegal, Storbritannien, Sydafrika och Thailand.

Källa: ILO