Under torsdag eftermiddag presenterar utredaren Anders Wallner sina sista förslag i den statliga utredningen om ett hållbart arbetsliv.

Arbetet har tagit del av ett av förslagen som rör dem med arbetsmarknadens osäkraste anställningar.

Ibland kallas det för intermittenta anställningar, ibland sms-jobb. Det handlar om dem som blir inringda för enskilda arbetspass eller får ett tillfälligt jobberbjudande i en app.

– De vet inte hur mycket de får jobba varje vecka och kan därmed inte planera sina liv och har svårt att få lån, säger utredaren Anders Wallner.

Han lägger nu fram ett förslag som han menar kan öka tryggheten för de här personerna.

Det går ut på att även tiden mellan de tillfälliga arbetspassen ska räknas som arbetstid och därmed ligga till grund för omvandling till fast tjänst.

Regeln ska gälla de som haft fler än två arbetspass under en 30-dagarsperiod.

Ny modell av friår ska öka omställning

Politik

– Det gör att man uppnår en likvärdighet mellan de som har olika typer av tidsbegränsade anställningar.

I dag når en person med vikariat snabbare upp till tidsgränsen för omvandling till fast tjänst än någon som blir inringd.

Med utredningens förslag skulle dessa två personer ha samma förutsättningar att få fast jobb.

– Å andra sidan kvarstår förstås risken för att arbetsgivare inte vill att den här personens tjänst ska bli omvandlad, att de håller koll på den arbetade tiden som i dag. Men de ekonomiska incitamenten att ha de här korta anställningarna minskar, säger han.

Anders Wallner säger att det varit svårt att kartlägga omfattningen av så kallade intermittenta anställningar.

Men det rör sig om hundratusentals människor, konstaterar han. Vissa av dem är studenter och pensionärer, och för dem är inte bristen på anställningstrygghet ett lika stort problem.

Wallner: Nya anställnings­former inte trygga

Politik

Arbetsgivare och fack ser olika på den här typen av anställningar, enligt Anders Wallner. Arbetsgivarnas argument är ofta att det finns ett reellt behov av de här anställningarna.

Fackens argument är i stället att arbetsgivaren bara vill anställa när trycket är som högst, något som kan skapa en orimlig arbetsbelastning.

Den föreslagna lagändringen ska kunna avtalas bort i kollektivavtal.

Anders Wallner anser att mycket av arbetet måste göras av arbetsmarknadens parter, alltså fack och arbetsgivare.

– Eftersom det finns så många branschspecifika lösningar är det svårt för politiker att skaffa sig en överblick.

Utredningen föreslår också att Statistiska Centralbyrån (SCB) ska samla in mer specifik statistik om de här tillfälliga anställningarna i sin arbetskraftsundersökning.

På Aftonbladet debatt har Anders Wallner också lyft differentierade arbetsgivaravgifter som en del av lösningen.

Tillfälliga anställningar ska omfattas av högre arbetsgivaravgifter, medan tryggare anställningar ska bli ”billigare”.

– Det borde regeringen titta på, särskilt nu när man ska se över arbetsgivaravgifterna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, säger han.