I köket är hyllorna prydda med böcker som Reinventing organizations, Ta din roll på jobbet och Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

Alla på Sandahls kontor på Kungsholmen i Stockholm är psykologer i grunden och specialister på samspelet mellan människor. De läser mycket, delar texter och tränar på olika modeller.

En stor majoritet av alla arbetslag skulle kunna bli mycket vassare och kreativare genom grupputveckling – inte bara de som har reella problem, tror psykologen Jesper Hermansson.

Frustration i arbetslag är ofrånkomligt, men visar sig på olika sätt. I ledningsgrupper är det vanligt med fnysningar, bortvända blickar eller dåligt engagemang.

I andra grupper skriks det rakt ut.

– Därför är det viktigt för oss att jobba i olika typer av grupper.

Problem som kunder tar upp handlar oftast om gruppen och om större sammanhang

Jesper Hermansson

En övning handlar om att lyssna på andra.

– Det låter banalt, men ofta hör vi bara ett tag och börjar sedan lägga till det vi själva varit med om, hittar motargument.

Inför chefstillsättningar utför företaget tester och lämnar ett utlåtande.

– Det kan handla om kontraproduktivt beteende, illojalitet, dåligt relationsskapande, sådant som inte kommer fram på anställningsintervjuer utan först efter sex månader.

Men det handlar inte om att säga ja eller nej till en person, utan att se vilken roll som passar och vilket stöd som behövs runt om, poängterar Jesper Hermansson.

På frågan om det går att anställa en psykopat svarar han att det kan finnas uppgifter där de dragen fungerar utmärkt och till och med kan vara önskvärda.

Det kan handla om att ta plats i medier och driva svåra processer, men kanske inte personalansvar.

Tidigare jobbade Jesper Hermansson med barn och unga inom först psykiatrin och sedan skolan. Men när han fick egna barn var det som om intresset för att jobba med andras barn avtog.

Ofta uppstod också en kamp om att skylla ifrån sig så mycket som möjligt, mellan kommunen, socialtjänsten och skolan, tyckte han.

Själv fick han ett sug för att jobba med större sammanhang.

– Problem som kunder tar upp handlar oftast om gruppen och om större sammanhang. Genom organisationer kan var och en påverka i viktiga samhällsfrågor, faktiskt mer än genom valet vart fjärde år, genom värderingar vi tror på, genom att göra saker vi tror är rätt och bra.

En arbetsdag med Jesper Hermansson

7.30 Kommer till jobbet

Kommer till jobbet. Förbereder dagens övningar.

8.30 Grupparbete

En grupp på 5–20 personer anländer för en dag med organisationsutveckling. Repetition och återspegling av tidigare arbete.

10.20 Övning i smågrupper

Kort teoripass, övningar i smågrupper, återkoppling i storgrupp.

12.00 Lunch

13.00 Upprepning

Upprepning av förmiddagspasset två gånger.

16.00 Avslutning

Uppsamling och avslutning.

16.45 Slut för dagen

Slutar för dagen.

Om Jesper Hermansson

Är: Psykolog på Sandahl Partners i Stockholm.

Ålder: 46 år.

Utbildning: Psykologutbildning och specialistutbildning inom grupputveckling och organisation.

Bor: Stockholm.

Bäst med jobbet: Möten med människor och att bidra till ett demokratiskt samhälle.

Sämst med jobbet: Att behöva välja mellan olika intressanta frågor.

Om jag inte vore psykolog: Brevbärare.

Om Psykologer

Antal anställda i Sverige: 8 000, 73 procent kvinnor.

Utbildning:  Fem års högskolestudier plus ett års praktisk tjänstgöring krävs för psykologlegitimation.

Fackförbund: Psykologförbundet.

Medellön: 40 200 kronor i månaden 2017.

Framtidsutsikter: Mycket goda, på såväl ett som fem års sikt.

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB, Psykologförbundet