GRANSKNING. En chef som skickar sex-sms till en anställd sent på kvällen.

En hemtjänstföretagare som är dömd för flera grova ekonomiska brott.

En annan med över en miljon kronor i skulder till Kronofogden.

Granskningen av samtliga 1 186 personer som sitter i styrelsen eller är firmatecknare för de hemtjänstbolag som har avtal med kommuner visar att flera har dömts för brott eller misskött sig ekonomiskt.

En av dem är vd för 3 systrar Omsorg, som bedriver hemtjänst i kommunerna Upplands Väsby och Upplands-Bro norr om Stockholm.

Företagets vd dömdes 2010 för skattebrott som han begick som vd för ett annat hemtjänstföretag.

I slutet av november 2018 hade han skulder hos Kronofogden på över en halv miljon kronor.

På Upplands Väsby kommun blir Helena Bonnevier, sakkunnig inom äldreomsorg, märkbart förvånad över uppgifterna.

– Det känns inte bra, det får vi titta på omedelbart. Vi får ju inte vissa uppgifter. Ibland får man höra något av en annan kommun och då tittar vi på det, säger Helena Bonnevier.

För att bedriva hemtjänst har det tidigare enbart krävts avtal med den kommun man vill verka i. Men från den 1 januari har reglerna blivit hårdare.

Välfärdsbranschens skuggsida

Dömd företagare fick teckna avtal – varför?

Nyheter

Nu är det obligatoriskt att söka tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

De som ansöker före den 1 mars får fortsätta att bedriva verksamheten tills de har fått ett besked från Ivo.

Samma krav på lämplighet kommer att krävas för att bedriva hemtjänst som för personlig assistans, där det sedan tidigare krävs tillstånd från Ivo. Det innebär att flera företag lever farligt – Ivo är många gånger hårdare än kommunerna.

De mest skuldsatta

När Ivo bedömer lämpligheten för att få bedriva personlig assistans – och numera hemtjänst – gör de en samlad bedömning.

Man behöver inte ha begått brott för att anses olämplig, utan att ha misskött sig ekonomiskt kan räcka.

På samma sätt kan du ha begått brott och ändå anses lämplig.

Vår granskning visar att åtta hemtjänstföretag i dag har företrädare som Ivo har bedömt olämpliga att bedriva annan tillståndspliktig verksamhet, som personlig assistans och stödboenden.

Två av de företagen finns i Nacka utanför Stockholm.

I det ena fallet ingår bolaget i en koncern där ett av de andra bolagen fått nej på en ansökan om att bedriva stödboende.

Anledningen var att företrädarna misskött sig ekonomiskt i de andra bolagen inom koncernen.

Det handlar bland annat om otillåtna lån till närstående och skatteskulder.

Nacka slängde på egen hand ut ett av de bolagen 2011, men på kommunen säger man sig inte ha sett någon koppling mellan företagen.

Det trots att koncerntillhörigheten är tydlig vid en googling av företagsnamnet.

Det andra bolaget har nekats tillstånd för att bedriva personlig assistans eftersom vd:n haft stora skulder och misskött ekonomin i sina företag.

En enskild firma hen driver har blivit av med tillståndet för personlig assistans av samma anledning.

I december gick företaget som har avtal med Nacka i konkurs.

Ann-Sophie Holgersson, enhetschef på äldreenheten, säger att enheten känt till de ekonomiska problemen i företaget men att det inte var grund för att häva kontraktet enligt de politiskt beslutade villkoren för att bedriva hemtjänst i Nacka.

– Det har rört sig om kortvariga skulder som har betalats väldigt snabbt, då är det inte skäl för att säga upp avtalet. Man gör alltid en bedömning, säger Ann-Sophie Holgersson.

Visar inte det faktum att företaget nu gått i konkurs att ekonomin inte var stabil nog?
– Vi såg att företaget hade kortvariga skulder men då fanns inga signaler på att bolaget skulle sättas i konkurs och vi kan inte göra en bedömning i efterhand på det viset.

Ann-Sophie Holgersson säger att Nacka välkomnar Ivo:s tillståndsprövningar, eftersom hon menar att myndigheten har större möjligheter till kontroll än vad en enskild kommun har.

– Vi vill inget annat än att ha en stabilitet i våra kundval. Vi tycker inte att det är positivt alls att de lägger ner eller går i konkurs, säger hon.

När 3 systrar omsorg, med den skattebrottsdömde vd:n, godkändes i Upplands Väsby hade företaget en annan vd.

Helena Bonnevier på kommunen säger att nya personer som blir företrädare inte kontrolleras särskilt.

– Då är företaget redan godkänt. Sen att de byter vd, det kan de få göra ändå. Vi tittar främst på verksamhetschefen och personalen.

Mannen står dock angiven även som verksamhetschef på företagets hemsida.

Faktum är att Upplands Väsby redan 2009 nekade mannen att bedriva hemtjänst.

När han misstänktes för det skattebrott han sedan dömdes för, drog kommunen tillbaka sitt godkännande av företaget han då var vd för.

Helena Bonnevier säger att Upplands Väsby liksom Nacka tycker det är bra att tillståndsplikten införs.

Hon hoppas att det ska göra det svårare för oseriösa aktörer att etablera sig.

– Det känns jättebra att få det mycket mer kontrollerat.

3 Systrars vd säger att han fick veta detaljerna om tillståndsprövningen först i december. Han förstod då att företaget inte skulle godkännas så länge han var kvar.

Han säger att han därför kommer att lämna posterna som vd och verksamhetschef före den 1 mars, så att företaget kan söka tillstånd.

– Kraven hos Ivo är annorlunda. Bolaget är helt okej, om jag är felet så är det ingen anledning för dem att inte fortsätta, säger han.

Stockholms stad har stor erfarenhet när det gäller kontroll av hemtjänstföretag och har hävt runt 30 avtal de senaste åren.

Anita Cronholm, strateg på äldreförvaltningen, säger att de ibland rent juridiskt inte har möjlighet att säga nej till vissa företag även om de skulle vilja.

Två av de företag som Stockholm har avtal med har företrädare som Ivo har bedömt olämpliga, bland annat på grund av ekonomisk misskötsel.

De har dock inte misskött sig enligt det avtal som Stockholms stad har med bolagen, säger Anita Cronolm.

– Vi känner till de här sakerna, vi kollar allt. Men det fanns inga möjligheter att säga nej till dem om vi hade velat. Och de har jättebra kreditvärdering och vi har aldrig haft några problem med dem. Jag är inte säker på att det är juridiskt möjligt att neka dem, säger hon.

Men Ivo har ju gjort det, de har nekat företrädare i de här bolagen tillstånd för att de tycker att de är olämpliga.
– Då kanske de kan göra det. Vi tycker att det är viktigt att det blir lika utredning om lämplighet för att bedriva hemtjänst nationellt, det kan höja kvaliteten. Sedan har vi kvar våra delar som vi måste godkänna och det kommer vi fortsätta med. Det är inte säkert att bara för att Ivo sagt ja så gör vi det.

Nästa del om välfärdsbranschens skuggsida kommer i februari: Så lyckas Ivo med kontrollen av assistansbolag.

Tillståndsplikt från 2019

• Från den 1 januari är det obligatoriskt med tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att bedriva hemtjänst. De företag som redan har avtal med kommuner får fortsätta med hemtjänsten i väntan på besked, om de ansöker före den 1 mars. Enligt Ivo är handläggningstiden cirka 4,5 månader.

• Kraven kommer att vara samma som för personlig assistans. Samtidigt som hemtjänst läggs till de verksamheter som kräver tillstånd skärps också kraven. Nu kommer det att läggas större vikt vid företagens ekonomiska ställning. Dessutom blir det obligatoriskt att anmäla om företaget byter företrädare eller ägare. Nytt är också att ansökan blir avgiftsbelagd – 30 000 kronor per sökt tillstånd.

• Även ledsagar- och avlösarservice och biträde av kontaktperson enligt LSS blir tillståndspliktigt.