Som arbetsmarknadsminister i en övergångsregering har Ylva Johansson (S) varit relativt tyst under höstens utdragna försök till regeringsbildning. Under måndagen stod hon i riksdagen tillsammans med gamla och nya statsråd när statsminister Stefan Löfven (S) presenterade sitt lag.

Där får Ylva Johansson fortsatt förtroende.

Jämfört med förra mandatperioden ska Ylva Johansson i en S/MP-regering driva politik utifrån en uppgörelse med även Centerpartiet och Liberalerna. Den senaste tiden har varit kantad med facklig kritik.

På jobbområdet har det främst handlat om skrivningarna om utvidgade undantag i turordningsreglerna.

Hur känns det att driva den här politiken?
– Jag är jätteglad och jag älskar svåra uppgifter och stort ansvar. Jag känner att jag har fått väldigt svåra uppgifter och väldigt stort ansvar, och att jag fått statsministerns förtroende att hantera, för socialdemokratin, väldigt svåra frågor, säger Ylva Johansson till Arbetet.

Uppgiften är lite annorlunda nu, konstaterar hon. Förutom uppgörelsen, som fått namnet Januariavtalet, lyfter hon fram att Sverige hade hög arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet när hon blev arbetsmarknadsminister 2014.

Här är Sveriges nya regering – de blir ministrar

Politik

– En av de stora utmaningarna nu är dödsolyckorna. Vi har inte fått ner dödsolyckorna. Varje vecka är det någon som inte kommer hem från jobbet. Det är en av de frågor som jag kommer att prioritera först.

Finns det någon strategi för det?
– Vi har ju en strategi och en nollvision, men det är uppenbart att det behöver göras mer och jag kommer förstås att prata med berörda myndigheter och med arbetsmarknadens parter om hur vi ska lyckas vända den här utvecklingen.

Från fackligt håll har det kommit kritik om att förhandlingar om förändrad arbetsrätt nu sker under hot om lagstiftning, om inte parterna kommer överens.

Hur ser du på kritiken om att förhandla under hot?
– Det är klart att med den här överenskommelsen så finns det många utmaningar. Men vi ska också komma ihåg att med den här överenskommelsen så har vi möjlighet att faktiskt forma en stark regering. Jag får återkomma till hur vi ska ta oss an och genomföra det som står i överenskommelsen.

Kravet på kollektivavtal tas bort för etableringsjobben, den anställningsform som syftar till att nyanlända ska få jobb genom att arbetsgivaren står för en del av lägstalönen i kollektivavtalen och staten för resten.

Tanken var också att de parter som förhandlar fram kollektivavtalen, fack och arbetsgivare, skulle bilda en nämnd för att kunna avgöra om arbetsgivare missbrukar anställningen.

Hur ser du nu framför dig att missbruk av etableringsjobb ska motverkas?
– Vi får återkomma till flera frågor lite senare när jag har haft lite mer tid på mig.

Även frågan om Arbetsförmedlingens framtid vill Ylva Johansson återkomma till. Här står det i överenskommelsen att myndigheten ska reformeras i grunden och att valfrihetssystemet ska utvecklas så att fristående aktörer matchar och rustar de arbetssökande.

– Överenskommelsen ska genomföras och jag tror att jag kommer kunna landa i någonting bra. Men jag vill återkomma när jag haft lite mer tid på mig, säger Ylva Johansson på frågan om Arbetsförmedlingens framtid.

Är det något mer som inte står med i den här överenskommelsen som du känner att det här kan jag driva?
– Det viktiga jag vill lyfta fram är dödsolyckorna. Det är den frågan som har gjort mest ont i mig under hösten eftersom jag inte haft mandat att ta itu med saker och ting. Det är en av de första frågorna jag kommer ta itu med nu.

Hur lång tid handlar det om innan du kan komma in mer på de här frågorna?
– Jag kommer in på det här direkt. Men jag vill förankra lite mer innan jag börjar berätta för media hur vi ska göra.

Efter att statsministern läst upp sin regeringsförklaring i riksdagen ställdes han under den efterföljande pressträffen inför påståendet att ingen minister kom från LO-leden, något som kanske hade kunna mildra kritiken från fackligt håll.

– Då måste du lära dig mer, svarade Stefan Löfven och pekade på den nya landsbygdsministern, Jennie Nilsson.

– Jag är vårdbiträde och har en facklig bakgrund inom Kommunal. Vi är ett socialdemokratiskt parti, vi kommer alla föra en kamp som bygger Sverige bättre på våra villkor, lovade Jennie Nilsson.

I själva regeringsförklaringen framkom inget nytt på jobbområdet jämfört med punkterna i januariavtalet.

– Svensk arbetsmarknad ska präglas av trygghet och flexibilitet. Arbetsrätten ska anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan parterna upprätthålls. Företagen ges större möjligheter att ställa om och den enskilde arbetstagaren skyddas mot godtyckliga uppsägningar, sade statsministern i den för Socialdemokraterna känsliga frågan om turordningsreglerna och arbetsrätten.

Han slog fast att om arbetsmarknadens parter inte kommer överens ska en lagändring genomföras som tydligt utökar undantagen från turordningsreglerna.

För att sockra det som varit något av ett beskt piller i fackliga kretsar finns dock såväl i regeringsförklaringen som i överenskommelsen en passus om omställning.

– Samtidigt ges ökad rätt till kompetensutveckling och bättre balans skapas i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor, sa Stefan Löfven från podiet.

Löfven lovar även ett mer generöst studiemedelssystem för äldre som vill vidareutbilda eller omskola sig.