Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Strax innan sitt årliga möte i Davos publicerar World Economic Forum sin globala riskrapport, där de allvarligaste hoten mot världen rangordnas.

Hot och domedagscenarier kategoriseras efter såväl sannolikhet som svårighet. När det gäller de hot som är troligast att inträffa toppas listan för tredje året i rad av extremväder orsakat av klimatförändringarna.

På andra plats kommer en relaterad fara: att makthavare inte tar ansvar för klimathotet och att världen misslyckas med att förbereda sig.

På tredje plats kommer naturkatastrofer.

Listan över de hot som skulle få störst konsekvenser ser snarlik ut.

Här kommer ansvarslös klimatpolitik på plats två, extremväder på plats tre och naturkatastrofer på plats fem.

I topp ligger dock kärnvapenkrig, men risken för det är enligt World Economic Forum väsentligt mycket lägre.

Rapporten varnar också för ökande geopolitiska spänningar, som handelskriget mellan USA och Kina, och en trend av ökande nationalism. Detta eftersom ett snävt fokus på interna angelägenheter minskar den kollektiva kapaciteten att möta globala utmaningar.

”Om en till global kris skulle slå till, skulle då de nödvändiga nivåerna av samarbete och stöd uppenbara sig?” frågar sig författarna.

Hoten mot världen 2019

Mellan den 22 och 25 januari 2019 genomför World Economic Forum sitt årliga möte i Davos där topparna inom politik, näringsliv och civila organisationer träffas.

De fem mest sannolika hoten
1. Extremväder
2. Makthavare tar inte ansvar för klimatförändringarna
3. Naturkatastrofer
4. Digitala bedrägerier
5. Cyberattacker

De fem farligaste hoten
1. Kärnvapenkrig
2. Makthavare tar inte ansvar för klimatförändringarna
3. Extremväder
4. Vattenbrist
5. Naturkatastrofer