”Vi har en lång väg att gå”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i en kommentar.

I en undersökning som gjordes i november i fjol svarade en av tre FN-anställda att de utsatts av någon form av sexuella trakasserier de senaste två åren. 38,7 procent svarade att de utsatts någon gång som anställd av organisationen.

De vanligaste trakasserierna gällde sexuella historier eller kommentarer om personers utseende eller sexuella aktiviteter.

Två av tre av de som trakasserat var män, och en av fyra en chef eller överordnad. Bara var tredje uppgav att de agerat när de eller någon annan utsatts.

António Guterres skriver i ett brev till de anställda att undersökningen gav nykter statistik och bevis på vad som behöver ändras för att förbättra arbetsmiljön inom FN.

”Det här säger mig två saker. För det första att vi har en lång väg att gå innan vi till fullo öppet kan diskutera sexuella trakasserier och för det andra att det också kan finnas en känsla av misstro och att inget görs och att inget ansvar avkrävs.”

Guterres har tidigare sagt att han vill tillämpa nolltolerans för sexuella trakasserier och skriver i sitt brev att FN måste sätta standarden för andra och att den måste vara hög.

I februari förra året sjösatte FN en jourlinje för anställda, där de kan rapportera sexuella trakasserier.

Men under året anklagades FN-organet Unaids exekutivdirektör Michel Sidibé för sextrakasserier och maktmissbruk. Efter mycket kritik meddelade han i december att han tänker avgå.

Undersökningen är den första i sitt slag som gjorts inom FN. Bara 17 procent, eller 30 364 personer, svarade på undersökningen.

TT