Decembersiffrorna visar på en arbetslöshet på 7 procent, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med december 2017. Det innebär att 344 000 personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen, varav 45 000 inom etableringsuppdraget för nyanlända. För ett år sedan var antalet 366 000.

Allra lägst är arbetslösheten bland de inrikes födda, 3,7 procent, mot 4 procent för ett år sedan.

– Det har varit en mycket stark arbetsmarknad under 2018, vi nådde de lägsta arbetslöshetsnivåerna sedan 2008, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

De inskrivna på Arbetsförmedlingen har sjunkit på bred front, förklarar hon.

– Det gäller både inrikes och utrikes födda. Även antalet långtidsarbetslösa har sjunkit.

Det är både företag och offentliga arbetsgivare som ropar efter folk, och framöver spås efterfrågan hålla i sig. Trots att ekonomin i Sverige ser ut att mattas av.

– Avmattningen stämmer med våra tidigare prognoser. Vi har sagt att efterfrågan på arbetskraft kommer att fortsätta att öka, i en långsammare takt under 2019 och 2020.

Men det finns fortfarande en grupp som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, förklarar hon.

– Det finns grupper som varit arbetslösa långa tider, och som saknar utbildning. De är inte så många i absoluta tal, men de utgör tre fjärdedelar av dem som är inskrivna. De kommer att behöva en mix av utbildning och andra åtgärder, som subventionerade anställningar.

Frågan är dock hur det kommer att bli med Arbetsförmedlingens uppdrag för de arbetssökande framöver. I den överenskommelse som S, MP, C och L träffat om det sakpolitiska regeringsunderlaget finns en punkt som handlar om att reformera Arbetsförmedlingen i grunden.

Uppgiften ska bli att utföra kontroller av arbetssökande, medan fristående aktörer ska syssla med stöd och matchning.

– Det är för tidigt att säga hur det blir. Först ska det beslutas.

Hur det än blir med detta kommer det alltid att finnas de som behöver stöd, konstaterar hon.

– Tittar man på den forskning som gjorts så är resultatet ungefär detsamma för privata eller offentliga aktörer. De grupper som har svårt att få fäste behöver insatser, oavsett hur politikerna bestämmer hur det ska organiseras.

Johanna Cederblad/TT

Låga arbetslöshetssiffror i december

• 7 procent var inskrivna som arbetslösa i december 2018, mot 7,5 procent samma tid 2017.

• I antal rör det sig om 344 000 personer, mot 366 000 2017. 45 000 av dem var inskrivna inom etableringsuppdraget, mot 58 000 2017.

• Ungdomsarbetslösheten var 8,7 procent, mot 10,1 procent 2017.

• Antalet öppet arbetslösa var 186 000, mot 198 000 2017.