Vi har skrivit och släppt en rapport. En unik, välbehövlig och jävligt bra rapport.

En rapport som alla behöver läsa. Inte enbart branschfolk, beslutsfattare eller fackliga organisationer.

Den här rapporten berättar hur verkligheten ser ut för kvinnor och transpersoner som är eller har varit verksamma inom handels-, och/eller servicebranschen.

Det är en analys av de vittnesmål som vi som administratörer mottagit i den hemliga Facebookgruppen #obekvämarbetstid; en presentation av de problem vi ser och åtgärdsförslag som skulle lösa en del av dem.

Vår huvudsakliga slutsats i rapporten är att sexuella trakasserier och övergrepp länge har varit och är ett oerhört stort problem som sällan eller aldrig tas på det absoluta allvar som krävs för att kunna motverka och förhindra det.

De sexuella trakasserier och övergrepp som vi utsätts för kommer heller inte bara från en sorts förövare, utan flera.

Men utöver vår bransch är detta ett samhällsproblem, hur vi behandlar varandra och hur kvinnor och transpersoner blir bemötta med mindre respekt och värdighet

Kigge Fasth & Maria Karlsson

Förövaren är en man och han kan vara en kund, kollega, säkerhetspersonal, leverantör eller en chef. Kvinnan och transpersonen i handels- och servicebranschen är således otrygg inte bara på grund av sin ställning i samhället.

Lika mycket är hon otrygg på grund av de många sätt och från de olika håll hon riskerar att bli utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp.

Det handlar faktiskt om klass. Det handlar om att kvinnor och transpersoner inom arbetaryrken i högre grad är utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp än kvinnor i andra branscher.

Det finns också skillnader inom branschen. Osäkra anställningsformer, exempelvis en visstidsanställd, blir särskilt utsatt och sårbar på grund av beroendeställningen till chefen vilket minskar anmälningsbenägenheten.

…sexuella trakasserier och övergrepp länge har varit och är ett oerhört stort problem som sällan eller aldrig tas på det absoluta allvar som krävs för att kunna motverka och förhindra det

Kigge Fasth & Maria Karlsson

Osäkra anställningar skapar inte sexuella trakasserier, övergrepp eller kränkande särbehandling, men det möjliggör uppkomsten av en tystnadskultur då maktstrukturer blir särskilt tydliga och försvårar för den osäkert anställda att påverka sin situation.

I vår rapport har kunden som förövare fått ett eget kapitel, för kunden sägs ju alltid ha rätt. I väldigt stor utsträckning är det kunden som utsätter kvinnor och transpersoner för sexuella trakasserier och övergrepp.

Därför är det här en rapport som alla borde läsa, då alla människor i vårt samhälle någon gång är en kund.

#Metoo

Ett år efter handelns Metoo-upprop: ”Hört förvånansvärt lite”

Arbetsmiljö

Men utöver vår bransch är detta ett samhällsproblem, hur vi behandlar varandra och hur kvinnor och transpersoner blir bemötta med mindre respekt och värdighet.

Det går inte att förneka, det går inte att fortsätta intala sig själv att man inte bidrar till de strukturer som råder.

Med det sagt så tåls det att upprepa det är en unik, välbehövlig, viktig och jävligt bra rapport.

Läs den. Ta ställning. Ta ansvar. Agera.