UPPDATERAD 8/1 Svenska Taxiförbundet, som företräder Sveriges taxiföretag, har låtit säkerhetsföretaget Gothia Protection undersöka hur de som kör taxi för Uber redovisar sina intäkter.

Efter att ha gjort 112 resor med hjälp av Ubers app anser sig Gothia Protection kunna visa att fusk med redovisningen är mer regel än undantag.

Taxibilar måste vara utrustade med en taxameter (och det kravet uppfyller nästan alla de bilar som har provåkts i undersökningen). Från taxametern förs uppgifter över, trådlöst och digitalt, till en redovisningscentral från vilken Skatteverket kan ta del av uppgifterna.

Men Uberförarna slår i de flesta fall in ett annat, betydligt lägre pris i taxametern än vad den som har åkt faktiskt betalat och fått kvitto på.

Vid de 112 ”provåken” var det bara i 19 fall (knappt 17 procent) som det pris som slogs in i taxametern stämde överens med vad kunden betalade via Uber-appen.

Ett exempel: Vid ett tillfälle slog chauffören in fem kronor i taxametern för en resa som kostade 232 kronor.

Stora summor som Uberbilarna kör in undanhålls på så sätt Skatteverket, enligt rapporten. De 112 resor som undersökningen bygger på kostade totalt 23 104 kronor att genomföra, men bara 7 374 kronor redovisades via taxametrarna till redovisningscentralen.

Det betyder att 68 procent av de pengar som bilarna körde in inte redovisades så som lagen kräver, enligt Svenska Taxiförbundet.

– Jag vet ingen annan bransch där ett globalt företag regelmässigt undanhåller 68 procent av intäkterna från redovisning. Det vore konstigt om Polisen, Transportstyrelsen och Skatteverket låter detta fortgå, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet, som i dag lämnat över sin rapport till de tre myndigheterna.

Men Björn Berg, åkare som är ansluten till Uber, underkänner Taxiförbundets undersökning. Enligt Björn Berg slår Uberförarna, som alltid måste ange ett fast pris, regelmässigt in ett för lågt belopp i taxametern, för att sedan rätta till beloppet när resan är avslutad.

– Det här beror på att förarna inte kan korrigera priset nedåt om en kund skulle ändra sig och till exempel vilja förkorta resan, säger Björn Berg.  Det verkliga pris som kunden betalar registreras dock alltid i Ubers system. Och det är underlaget i Ubers system som jag och andra Uberförare använder när vi redovisar för Skatteverket.

– Men Taxiförbundets detektiver har bara suttit där i baksätet och noterat vilket belopp föraren slår in, inte begärt taxameterkvitton efter att resan är klar. För Taxiförbundet vill skapa sensation.

Claudio Skubla bekräftar att undersökningen bygger en jämförelse mellan de priser Uberförarna slår in i taxametern och vad resenärerna betalat. Att förarna i efterhand slår in rätt belopp i taxametern är förstås möjligt, medger Claudio Skubla.

– Men varför skulle man göra det så krångligt för sig? Hela skälet till vår granskning är att vi får signaler från andra taxiföretag om att Uber tar ut priser som är omöjliga om man ska få lönsamhet och samtidigt göra rätt för sig.

Arbetet har sökt Uber Sweden för kommentarer. Andreas Skogh, huvudansvarig revisor för Uber vid revisionsbyrån Pwc, säger att han inte kan kommentera på grund av sin tystnadsplikt.

Ubers pressansvarige Daniel Byrne besvarar Arbetets frågor genom att mejla samma kommentar som företaget gav till Dagens Nyheter redan innan Taxiförbundets rapport publicerades:

”Vi har ännu inte fått ta del av rapporten men vi tar dessa påstådda felaktigheter på allvar. Regelefterlevnad för resor som förmedlas på Ubers plattform är viktigt för oss och vi har tagit flera steg för att underlätta rapportering och regelefterlevnad bland partners som använder vår app. Vi undersöker dessa påstådda felaktigheter.”