Parterna på hälso- och sjukvårdsavtalet har överlämnat sina yrkanden inför avtalsrörelsen 2019. Det nuvarande avtalet löper ut den sista mars nästa år och omfattar omkring 90 000 anställda.

Vårdförbundet vill se rejäla lönehöjningar för dem med ”särskild yrkesskicklighet” inom förbundets samtliga yrkesgrupper. Det handlar om erfarenhet, kompetens, specialistkunskap och ansvarstagande.

– Utöver en mycket god löneutveckling för samtliga våra medlemsgrupper krävs en särskild satsning på särskilt yrkesskickliga, säger förbundets ordförande, Sineva Ribeiro i en kommentar.

För dessa vill förbundet lyfta lönen med 10 000 kronor, utöver den vanliga löneökningen.

Förbundet anser att den som är mer erfaren ska ha minst dubbelt så hög lön som den som är ny i yrket och det krävs en ökad lönespridning inom respektive yrkesgrupp.

En annan prioriterad fråga för förbundet handlar om arbetstidsförkortning vid nattarbete.

– Vi ser att våra medlemmar i kommunerna måste få sänkt veckoarbetstid vid nattarbete, på samma sätt som vi tidigare fått igenom i landstingen. Att kvinnor som jobbar på natten ska behöva gå ner på deltid för att orka är ett stort jämställdhetsproblem. Kvinnor ska inte behöva betala med sin hälsa, livslön och pension för att bemanna vården dygnet runt, säger Sineva Ribeiro.

För den som jobbar ständig natt inom landstinget är veckoarbetstiden 34 timmar och 20 minuter medan den inom kommunal sektor är två timmar längre, alltså 36 timmar och 20 minuter.

Förbundets krav är att kommunalt anställda ska få samma arbetstidsmått som de i landstinget.

Arbetsgivarsidan, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona (tidigare Pacta), vill se mer lokala lösningar när det gäller saker som verksamhetsplanering och schemaläggning.

– Våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att planera och utveckla verksamheten. Avtalen behöver därför ge varje arbetsgivare möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL i ett pressmeddelande.

Även när det gäller lönerna ska processen vara så lokal som möjligt, utan centralt bestämda löneökningar i avtalet.

– Vi eftersträvar ett avtal utan angivna nivåer för löneökningar och med ett fokus på lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning. Det är lokalt i dialog mellan chef och medarbetare som lönesättningen ska ske, säger John Nilsson förhandlingschef på Sobona.