LEDARREPLIK. I en ledare i Arbetet 13 december skriver Josefina Skerk om arbetsmiljö och dödsolyckor och framförallt om den olycka som inträffade hos LKAB i Svappavaara i somras.

Det är i grunden bra att en så viktig fråga debatteras, och vi som arbetsgivare måste tåla kritik och delta i debatten för att föra utvecklingen framåt.

När det sprids rena faktafel och förvanskningar av vad vi faktiskt säger och gör har vi också ett ansvar att svara och förtydliga vad som är sant och inte.

I ledaren kan man läsa ”Även LKAB kör en stor kampanj om just arbetarnas egna skuld”. Det är en direkt felaktig tolkning av vårt säkerhetsarbete.

Vi har alltid satsat mycket på den fysiska arbetsmiljön med säkrare maskiner och bättre rutiner.

I början på 2000-talet såg vi dock att de vanligaste typerna av olyckor är snubbling och att man gör sig illa på sina egna verktyg.

Josefina Skerk: Skyll inte på arbetarna för att de dör på jobbet

Ledare

Därför startade vi ett program vi kallar Säkerheten först, som mycket riktigt handlar om vårt eget beteende och attityder till säkerhet.

Det handlar förstås inte om att skuldbelägga någon, utan om vilken säkerhetskultur vi har på våra arbetsplatser.

I texten hänvisas också till en medarbetare som ska ha sagt att LKAB drar ner på driftspersonal och skifteslag, vilket då ses som ett hot mot säkerhetsarbetet.

Den uppgiften stämmer inte heller, vi har inte dragit ner på de funktionerna.

Att vi skulle spara in på säkerheten för att öka lönsamheten är inte heller det sant. Utan säkra arbetsplatser går det inte att bedriva en hållbart lönsam verksamhet.

Vi har haft rutiner för att inspektera och underhålla våra anläggningar, och många åtgärder har gjorts, men de har uppenbarligen inte varit tillräckliga i det här fallet.

Att Julia Markström dog är verkligen ett stort misslyckande för oss som vi beklagar djupt.

Statistiken med långsiktigt fallande olycksfallsfrekvenser känns förstås futtig när en ung människa helt utan egen skuld till olyckan dör i en av våra anläggningar.

Nu gör vi allt vi kan för att det inte ska kunna ske igen.

Här svarar Josefina Skerk på LKAB:s debattreplik

LKAB agerade inte på larm om farlig arbetsmiljö eller Arbetsmiljöverkets krav på bättre säkerhet. I stället för att se till att dödsolyckan inte kunde ske lanserades en kampanj om hur de anställda ska bete sig. Läs hela slutrepliken här.