Räddningsarbetare har försökt pumpa ut vattnet från ett stort dike som svämmades över under tisdagen.

– Vi gör vårt bästa för att nå dem. Vad vi vet befann sig 13 personer därinne när översvämningen inträffade, säger polistalespersonen Lethindra Sangma.

En indisk domstol förbjöd kolbrytning i området 2014 efter att miljöaktivister anklagat gruvnäringen för omfattande vattenföroreningar. Kolutvinningen har dock fortsatt i illegal form då lokalbefolkning på egen hand grävt gropar och smala tunnlar, trots de stora riskerna det innebär.

Minst 15 gruvarbetare dödades i en liknande olycka i samma delstat 2012.